Flemish Association for Industrial Archaeology - THE Forum for the Industrial and Technical Heritage in Flanders - CLICK TO ENTER

 

 

Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie vzw
Vlaanderen - Brussel

 

INHOUD van onze website

 

wij hebben nu een nieuwe website,
en verhuizen naar
www.industrieelerfgoed.be
Deze locatie blijft nog bewaard als 'archief' maar wordt vanaf nu niet meer bijgewerkt

this website is from now on archived
and won't be updated anymore
Go to
and visit our new website
http://www.industrieelerfgoed.be


bijgewerkt:
2015-05-13

DE VVIA...


VVIA is een onafhankelijke vereniging
NIET-gesubsidieerd (sedert haar ontstaan)
werkt enkel dank zij de inzet van vrijwilligers

U KAN STEUNEN DOOR LID TE WORDEN

LID WORDEN : KLIK HIER

Standpunten


AKTIVITEITEN


CAMPAGNES


 • De laatste Congoboot 'Charlesville' zonk voor de Poolse kust. Actie en activiteiten van VVIA. Dank zij VVIA werd ontdekt dat het schip, dat in Rostock ligt, in Duitsland een beschermd monument is en als gevolg daarvan werd verschroting verboden. VVIA realiseerde ook een visienota met stappenplan om op termijn een erfgoedgericht behoud en ontsluiting van het schip mogelijk te maken. Maar, het mocht niet baten...
 • De oudste gebouwen van PETROLEUM ZUID in Antwerpen werden met sloping bedreigd. VVIA en kon bereiken dat niet alles tegen de grond gaat. Alhoewel... Van de pioniersgebouwen van de American petroleum Company, de enige gebouwen die de grote brand van 1904 overleefden, blijven enkel de unieke betonnen loodsen bewaard - één van de oudste betonconstructies in Vlaanderen
 • DE SCHEEPSDALEBRUG IN BRUGGE >>>>>>> werd gesloopt ondanks internationaal protest !!!
  Een overzicht van de campagne om de brug te redden vindt U als U hier klikt.
  Ondanks alle inzet en internationaal protest werd de brug gesloopt. Een symbolische stuk werd door VVIA en Brugse verenigingen gered. Het wordt ter beschikking gesteld van een openbaar bestuur of een instelling die het wil omvormen tot een monument ter ere van ingenieur Vierendeel
 • NUCLEAIR ERFGOED: VVIA zet zich in voor bescherming en behoud van de oudste nucleaire vestiging in Europa. De succesvolle VVIA-studiedag over Nucleair Erfgoed, die op 15 mei 2009 in het Studiecentrum voor Kernenergie in Mol georganiseerd werd, leverde ons een uitgebreide reportage op in het VRT actualiteitenmagazine 'Terzake'. Wie het programma nog even wil bekijken klikt op deze link
  En een uitgebreid artikel (dubbele pagina) verscheen in
  de cultuurbijlage van 'De Standaard' van 23.05.2009

PUBLICATIES


 • elektronische nieuwsbrief
  VVIA verzendt regelmatig een elektronische nieuwsbrief aan zijn leden en aan belangstellenden. U kunt zich hierop gratis abonneren door ons een e-brief te zenden met Uw contactgegevens

 • Industrieel erfgoed op Facebook !!! VVIA start met groep 'Industrieel Erfgoed - Vlaanderen' op Facebook
  Deze groep is, op vraag van onze leden, gemodereerd en 'gesloten' - om de uitwassen van sommige Facebook-groepen te vermijden. Om de inhoud te kennen en er op berichten te kunnen reageren dient U geregistreerd te zijn.
  Wij hebben ook een aantal regels en richtlijnen ingevoerd om het ongebreideld posten van inhoudsloze berichten of berichten zonder enige vorm van omkadering te vermijden (U vindt deze onder 'document' bovenaan de Facebookgroep)
 • Nu ook op Linked In

OUDE VERSIE !!! WORDT BINNENKORT AANGEPAST

SITES, MUSEA


OUDE VERSIE !!! WORDT BINNENKORT AANGEPAST

DECREET- en REGELGEVING


ONROEREND ERFGOED, monumenten en landschappen

ROEREND ERFGOED: musea, topstukkendecreet

ARCHIEVEN EN BIBLIOTHEKEN

IMMATERIEEL ERFGOED

BUITENLAND


 • --- binnenkort

DOORKLIKKEN NAAR ANDERE WEBSTEKKEN


Links / klikverbindingen: een snelweg naar andere interessante webstekken
NU:
voorlopige testversie beschikbaar
wordt nu uitgetest en verder opgebouwd

 

 • INDUSTRIEEL ERFGOED EN ONDERWIJS  (oude teksten)
 • Zoekertjes - U vraagt, U biedt aan... (binnenkort beschikbaar voor oproepen van leden)

 •  
 • IN VOORBEREIDING :
 • onze geleide wandelingen, plaatsbezoeken en opendeurdagen
 • Onze tentoonstelling 'Industrieel Erfgoed in Vlaanderen'

CONTACT


om ons te contacteren


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(c) Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie
http://www.vvia.be 

Flemish Association for Industrial Archaeology. Association Flamande d'Archéologie Industrielle. Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie. Hier vindt U informatie over het industrieel erfgoed in Vlaanderen en Brussel.
industrial archaeology, industrial heritage, industrial, industrieel, heritage, erfgoed, Vlaanderen, Flanders, Vlaams, Flemish,