VLAAMSE VERENIGING VOOR INDUSTRIELE ARCHEOLOGIE

 

De spijtige opheffing van SIWE,
Steunpunt Industrieel en Technisch Erfgoed

 

Via een bericht per e-mail vernamen wij dat SIWE,het Steunpunt Industrieel en Wetenschappelijk Erfgoed, besliste tot vereffening over te gaan

From: "Siwe VZW" <info@siwe.be>
Subject: Siwe gaat in vereffening....
Date: Wed, 28 Nov 2012 22:16:45 0100
SIWE vzw gaat op 31 december 2012 in vereffening

Beste Siwe-lid en/of sympathisant
Siwe bedankt zijn trouwe leden voor hun jarenlange sympathie en/of financiële bijdrage.
U hoeft uw lidgeld voor 2013 niet meer te vernieuwen en ontvangt toch nog minstens één magazine en/of Cahier.
De vereniging gaat voorlopig verder als Siwe vzw in vereffening, de website met o.a. de virtuele collectie blijft behouden en wordt nog aangevuld.
Meer uitleg vind je
in de bijgevoegde korte Nieuwsbrief nr. 70.
Het Siwe-bestuur


Vereffening SIWE: standpunt van de Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie


De Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie vzw betreurt ten zeerste het verdwijnen van SIWE, het Steunpunt Industrieel en Wetenschappelijk Erfgoed. Het betekent een ernstige verarming van het industrieel-archeologisch landschap in Vlaanderen.

De Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie verbaast zich dat de Vlaamse Overheid, met de oprichting van ETWIE, liever nieuwe organisaties opricht en ondersteunt dan voorwaarden schept om samen met bestaande initiatieven zoals SIWE en VVIA kennis en ervaring van respectievelijk 17 en 34 jaar goed te benutten.

VVIA zet echter zijn onafhankelijke en positief-kritische weg verder, op basis van een gemotiveerd en enthousiast team van vrijwilligers.

VVIA zal zich in de toekomst onverdroten verder blijven inzetten voor de rol van vrijwilligers bij studie, behoud en ontsluiting van onroerend, roerend én immaterieel industrieel en technisch erfgoed. VVIA blijft steeds de verbinding zoeken met nieuwe en bestaande initiatieven van vrijwilligers.

Concreet:

  • VVIA zal verder - onbezoldigd en ongesubsidieerd, zoals in het verleden - creatief nieuwe thema's en ideeën naar voor blijven schuiven, zoals het nucleaire erfgoed dat we in 2008-2009 zelfs Europees op de kaart zetten.
  • VVIA zet zich verder in om de initiatieven van vrijwilligers, vrijwilligersverenigingen en privaatrechtelijke initiatieven aan te moedigen en om de samenwerking tussen deze te bevorderen.
  • VVIA engageert zich ook in de toekomst voor het behoud van bedreigde industriële sites en collecties, zoals onlangs voor Petroleum Zuid in Antwerpen, en vroeger de (jammer genoeg en ondanks internationaal protest gesloopte) oudste Vierendeelbrug van Vlaanderen (de Scheepsdalebrug in Brugge).
  • VVIA zal ook in de loop van volgende jaren zijn jaarlijkse cursusmodule 'inleiding tot de industriële archeologie' organiseren, telkens in een andere provincie: deze lessenreeks is afgestemd op opleiding van vrijwilligers. Ook onze informatie-avonden worden onverdroten verdergezet, evenals alle andere vormingsactiviteiten.
  • Samen met onze Nederlandse collega's zet VVIA de publicatie verder van het Vlaams-Nederlands tijdschrift 'Erfgoed van Industrie en Techniek’, thans het toonaangevende tijdschrift in het Nederlands taalgebied. Ook samen met Nederland wordt de jaarlijkse Vlaams-Nederlandse Ontmoetingsdag voor Industriële Archeologie gerealiseerd, een volgende op 18 maart e.k. in Turnhout.
  • VVIA bouwt verder aan de samenwerking met collega-organisaties in het buitenland, op de eerste plaats in Catalonië, Nederland, Noord-Frankrijk en Groot-Brittannië.
  • In het kader van de European Federation of Associations of Industrial and Technical Heritage (E-FAITH) zet VVIA zich in voor de realisatie, in 2015, van een door vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties gedragen Europees Jaar voor het Industrieel en Technisch Erfgoed.

VVIA roept daarom alle vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties op om de vrijwilligerskrachten te bundelen ten voordele van alle aspecten van het industrieel en technisch erfgoed: zowel het onroerend erfgoed (monumenten, industriële landschappen, vaste installaties - waaronder ook het varend erfgoed), als het roerend erfgoed (in musea en collecties, met inbegrip van rollend en rijdend erfgoed) en het immaterieel erfgoed (de kennis en knowhow, tradities). Verantwoord omgaan met het industrieel en technisch erfgoed veronderstelt een holistische visie op dat erfgoed, niet een opdelen in sectoren.

VVIA doet koppig voort - zoals we het al bijna 35 jaar gewoon zijn.
Volgend jaar vieren we een ‘klein’ lustrum.

 

 

 

 

 

 

 

 

 g voor Industriële Archeologie. Hier vindt U informatie over het industrieel erfgoed in Vlaanderen en Brussel.
industrial archaeology, industrial heritage, industrial, industrieel, heritage, erfgoed, Vlaanderen, Flanders, Vlaams, Flemish,