Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie: industrieel erfgoed, technisch erfgoed, wetenschappelijk erfgoed


Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie vzw
Vlaanderen - Brussel

Flemish Association for Industrial Archaeology
Association Flamande pour l'Archéologie Industrielle
Flämischen Vereinigung für Industrielle Archäologie
Asociación Flamenca para la Arqueología Industrial
Associazione Fiamminga di Archeologia Industriale

contact / colofon

De Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie is een vereniging zonder winstoogmerk, opgericht op 1 mei 1978.
De laatste versie van de gecoördineerde statuten verscheen op
3 maart 2013 in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad
Ondernemingsnummer: 0418.554.208

Deze website is één van de communicatiekanalen van de vereniging en wordt door verschillende leden en medewerkers beheerd. Zij vervangt vroegere gedrukte publicaties.
Als via hyperlinks wordt verwezen naar (pagina's op) de website van VVIA moeten deze als zodanig herkenbaar blijven.
VVIA spant zich in om het gebruik van teksten en afbeeldingen met alle rechthebbenden overeen te komen. Wanneer iemand desondanks meent aanspraak te kunnen maken op rechten op materiaal van deze website, wordt men verzocht contact op te nemen met de vereniging.
Rechtzettingen zijn steeds mogelijk in navolging van de
wet van 23 juni 1961 op het recht tot antwoord en hetRecht van antwoord in de media”. Advies nr.5 van het Observatorium van de Rechten op het Internet
Verantwoordelijke uitgever: Adriaan Linters, Vredelaan 72, B-8500 Kortrijk

om ons te contacteren

  • per post:
    Postbus 30
    Postkantoor Gent Stationswijk
    B-9000 Gent-12

  • Maatschappelijke zetel: Noeveren 67, B-2850 Boom (gerechtelijk arrondissement Antwerpen)

  • binnenkort zal ons documentatie-, studie en expertisecentrum ondergebracht zijn in de oude elektrische centrale van Zwevegem, en zullen wij ook daar bereikbaar zijn. Hou deze website in het oog voor meer nieuws...

bankrelaties

Triodos Bank:
IBAN: BE41 5230 4462 3210
BIC: TRIOBEBB

KBC:
IBAN : BE82 4627 3141 6168
BIC : KREDBEBB

binnenkort ook via
PayPal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Association for Industrial Archaeology. Association Flamande d'Archéologie Industrielle. Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie. Hier vindt U informatie over het industrieel erfgoedn Vlaanderen en Brussel