Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie - platform voor studie, behoud en ontsluiting van technisch, industrieel en wetenschappelijk erfgoed in Vlaanderen en Brussel
Om spek met eieren te eten moet je spek en eieren hebben
én moet je de schalen van de eieren breken...

 

Sponsors zijn onontbeerlijk voor de werking van de Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie - vooral omdat de Vlaamse Gemeenschap nog steeds niet bereid is om meer dan 25 jaar moeilijk pionierswerk door een structurele tussenkomst te ondersteunen. Onze buitenlandse collegae horen dit met ongeloof aan !
Daarenboven:
Op de vooravond van het Internationaal Jaar van de Vrijwilligers (2001)
ontving de VVIA van (cultuur?) Minister Bert Anciaux de nieuwjaarswens waarbij hij geen erkenning en geen subsidiëring wenste toe te kennen aan de VVIA.

Wij pinken een traan weg en zetten door.
In de loop van ons bestaan werden wij nooit echt bedeeld door Vlaanderen - misschien omdat wij af en toe kritische geluiden lieten horen of omdat wij ons nooit lieten inkapselen in een politiek-burokratisch hokje.
Het begon al in het begin van de jaren 1980, toen een toenmalige minister de VVIA een ruimse subsidie voorstelde op voorwaarde dat de beheerraad volgens de politieke verhoudingen samengesteld werd - waarbij onmiddellijk een aantal namen genoemd werden van personen die best als beheerder aanvaard zouden worden. Wij vonden het toen niet nuttig noch aangewezen om daar op in te gaan. Vandaag evenmin.

Subsidies móeten voor ons niet
Wij zetten ons zonder overheidstussenkomsten meer dan een kwarteeuw in
voor het vrijwilligerswerk en het privaatrechtelijk initiatief
dat vecht voor het redden, behouden en ontsluiten
van de Wortels van Flanders Technology.

Entoesiast, onafhankelijk, ongebonden.

U
kunt de VVIA op tientallen manieren steunen.
Neem dan even contact op
en vraag dan onmiddellijk wat wij U als tegenprestatie kunnen bieden
(bv. 12 maanden voorstelling van Uw bedrijf op onze website)

 

 

terug naar vorige pagina back to homepage  VVIA / Flemish Association for Industrial Archaeology