VVIA : overzicht van sites


Provincie West-Vlaanderen :

BRUGGE : Scheepsdalebrug

status :

GESLOOPT IN 2009, ONDANKS MASSAAL PROTEST UIT BINNEN- EN BUITENLAND
EEN STUK VAN DE BRUG (ca 9 ton) WERD DOOR LOKALE ACTIEVOERDERS EN VVIA GERED EN IS BESCHIKBAAR VOOR DEGENE DIE HET TOT MONUMENT TER ERE VAN VIERENDEEL WIL OMVORMEN

bedreigd
Wie een steentje wil bijdragen aan het redden van de Scheepsdalebrug
schrijve een brief aan
- het Stadsbestuur van Brugge, Burg 12 - 8000 Brugge en aan de burgemeester van Brugge,
kabinet.burgemeester@brugge.be
- de Stedelijke Dienst Monumentenzorg en Stadsvernieuwing van Brugge, Oostmeers 17, 8000 Brugge,
monumentenzorg@brugge.be
- de Vlaamse Minister bevoegd voor de Monumentenzorg, Geert Bourgeois, Arenbergstraat 7, 1000 Brussel, tel. 02/5526900 ,
kabinet.bourgeois@vlaanderen.be
- het Agentschap R-O Vlaanderen, Onroerend Erfgoed, Koning Albert II Laan 19 bus 3, 1210 Brussel,
onroerenderfgoedbeleid@rwo.vlaanderen.be en ro.vlaanderen@rwo.vlaanderen.be
- Mevrouw Crevits, Vlaams Minister van Mobiliteit en Openbare Werken, Koning Albert II laan 20 bus 1, 1000 Brussel, tel. 02/5526600,
kabinet.crevits@vlaanderen.be
- De Heer Paul Breyne, gouverneur der provincie West-Vlaanderen, Burg 3, 8000 Brugge,
gouverneur@west-vlaanderen.be
- de heer ir. Fernand Desmyter, Secretaris-generaal van het Departement Openbare Werken, Koning Albert II laan, 20, 1000 Brussel
- W&Z Waterwegen en Zeekanaal nv, Oostdijk 110, 2830 Willebroek

We roepen iedereen op om te pleiten voor het behoud van de Scheepsdalebrug. In principe is dit mogelijk: ze zou eerst met een grote kraan op de oever gezet en daar dan in stukken gebrand worden. Maar ze zou ook naar een andere locatie kunnen overgebracht worden als monument, of eventueel ergens in het Brugse fungeren als fietsbrug. In het uiterste geval kan men representatieve onderdelen ervan nog een monument maken...

beschrijving :

Volgens gegevens waarover we beschikken is de Scheepsdalebrug in Brugge de oudste Vierendeel-brug die in ons land nog bestaat en vermoedelijk de oudste in de wereld. Ze is nog geklonken volgens de principes van ir. Vierendeel, de meeste andere zijn gelast. Vermoedelijk is het ook de enige Vierendeel-draaibrug in de wereld.
De Scheepsdalebrug verving na de eerste wereldoorlog een vernielde brug. De plannen werden opgemaakt op 26 juni 1926 en goedgekeurd door Arthur Vierendeel op 1 maart 1928. De brug zou echter pas in 1932-1933 gebouwd zijn door de Brugeoise.
De andere Vierendeelbruggen werden in de tweede wereldoorlog vernield. Er bestaat nog een z.g. 'Vierendeelbrug' in Drongen die in 1926 gebouwd werd - maar deze laatste is in tegenstelling tot de echte Vierendeelbruggen in beton uitgevoerd en dus geen typisch Vierendeel-product.

Ingenieur Arthur Vierendeel (1852-1940) bezorgde einde vorige eeuw de metaalconstructie volledig nieuwe principes door diagonaalloze metalen liggers te ontwerpen. Zijn rekenmodel was revolutionair en ingenieur Vierendeel oogste lof uit heel de wereld. In feite was hij de grootste vernieuwer van het bouwen in metaal na Eiffel - jammer genoeg zijn we ons daarvan te weinig bewust...

De Vlaamse Bouwmeester lanceerde in 2007 een open oproep voor de bouw van een nieuwe brug waarbij enkel gesteld werd dat de brug "erg verouderd" was, maar volledig voorbij gegaan werd aan de historische waarde ervan. Voor de bouw van een nieuwe brug werd een budget van 3 miljoen euro vooropgesteld, maar dat is nu al opgelopen tot 7 miljoen.
Ook bij de diensten van ruimtelijke ordening, monumentenzorg, de stad Brugge,... was zogezegd niemand op de hoogte van de unieke waarde van deze brug - en daardoor werd 'en stoemmelings' een slopingsvergunning zonder voorwaarden afgeleverd. Toch was de stad en waren verschillende diensten reeds in 2006 en 2007 door lokale groepen gewezen op het belang van de brug - zonder daarbij gehoor te krijgen.

In elk beschaafd land zou zoiets niet kunnen gebeuren, bij ons wel.

De werken aan de nieuwe brug zouden eerst begin september beginnen, maar werden uitgesteld tot begin oktober.

illustraties :

3

bibliografie :

 

klik-verbindingen :

algemeen: Wikipedia

over Vierendeel - zijn volledige Cours de stabilité des constructions vind je op Archive.org

over Vierendeel-bruggen: Website van Karel Roose

over de toekomstige nieuwe brug:

- Open Oproep Vlaamse Bouwmeester, 2007
- Het Nieuwsblad, 01.02.2009
- Brugge Blogt (Het Nieuwsblad), 14.02.2009

over de huidige Scheepsdalebrug:

- op Flickr
- de Scheepsdalebrug op Brückenweb (toestand zomer 1995)

over de actie voor behoud:

- brief door VVIA aan alle instanties gezonden (aug. 2009)
- Studie- en Actiecomité Sint-Pieters (Brugge) pleit reeds sedert 2006 voor behoud... Brief door het S.A.K. op 09.11.2006 aan het stadsbestuur gezonden, waarin gepleit werd om de brug als monument te plaatsen op de rotonde aan het begin van de Blankenbergse steenweg. Brief van het S.A.K. op 05.07.2007 aan Minister Crevits om minstens een deel van de brug te behouden als monument.
- artikel van mevr. Georgina Roets-Denolf in het tijdschrift 'Brugse Visie', sept. 2008
- Schriftelijke vraag van: mevr. Georgina Denolf aan het College van Burgemeester en Schepenen van Brugge, 01.11.2008
- artikel in Het Nieuwsblad, 20.05.2009, en commentaren
- Stadsomroep Brugge, 18.05.2009
- Skyscraper City, z.d.
- vermelding op Duitse webstek Industrie-Kultur
- vermelding op de Nederlandse website 'Bouwen met Staal'
- vermelding gepubliceerd op de Nederlandse geschiedenissite Historiën.nl
- vermelding op Archeonet Vlaanderen, 19.08.2009
- parlementaire vraag door Vlaams Volksvertegenwoordiger Bart Caron (Groen!), zie ook website Bart Caron
- parlementaire vraag door Vlaams Volksvertegenwoordiger Wilfried Vandaele (NVA)
- op Problemen.be, 19.08.2009
- Stadsomroep Brugge, 20.08.2009
- Bouwen en Wonen, 25.08.2009
- Focus/ WTV, 25.08.2009
- Brugse "Twin Towers-brug" moet blijven, op Stadsomroep Brugge, 25.08.2009
- artikel in Het Nieuwsblad, 26.08.2009 en commentaren
- op Indymedia, 26.08.2009
- brief van het SAK St.-Pieters aan Minister Bourgeois, 26.08.2009
- oproep van VVIA op het World Heritage Site Community Forum, 26.08.2009
- e-mail Belangrijke bijdrage aan het surrealisme in België?, 27.08.2009
- oproep op bridgehunter.com: Vierendeel bridge faces demolition in Belgium, 29.08.2009
- Scheepsdale: A Bridge too Late!, in Stadsomroep Brugge, 12.09.2009

- uitgebreide tekst over de Scheepsdalebrug op de Italiaanse website Archeologia Industriale, 27.08.2009

- English article in 'Flanders Today', 25.08.2009: Unique bridge destined for the scrapheap

- teksten van de persconferentie van 24.08.2009

 

De afloop...

01.09.2009: Ministers Bourgeois (monumentenzorg en toerisme) en Crevits (openbare werken en mobiliteit) beslissen dat het bewaren van de brug onmogelijk is, en zullen ook geen stukje ervan recupereren als monument
zie hierover:

- Stadsomroep Brugge, 01.09.2009
- Focus - WTV, 01.09.2009
- Het Nieuwsblad, 02.09.2009

 

En het vervolg...

Il faut point espérer pour perséverer, ni réussir pour entreprendre (Willem van Oranje)

Op het ogenblik dat we deze pagina bijwerken hebben de verschillende organisaties die zich om het lot van de Scheepsdalebrug bekommeren aan de sloper (de firma Depret) de vraag gesteld om en representatief onderdeel van de brug te kunnen aankopen. Men wacht op een prijsofferte - of zou Depret soms bereid zijn een paar ton staal als sponsoring te schenken ???
Voor de tijdelijke berging van het stuk is intussen een oplossing gevonden. Twee Brugse firma's bieden daarvoor de ruimte aan

Van zodra er meer nieuws is verneemt U het via deze pagina.

 

Ondanks enorme tegenstand toch een stuk van de brug gered...

- Focus-WTV, 23.11.2009
- Bouwen en Wonen, 08.12.2009

- het verhaal van de brug tot en met de de sloping vind je in een prachtige fotoreportage van Peter Willems op Flickr

voor aanvullingen en correcties: zend ons een e-mail
een initiatief van de
Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie vzw