Industriële archeologie / industrieel erfgoed - terug naar homepage VLAAMSE VERENIGING VOOR INDUSTRIELE ARCHEOLOGIE
CAMPAGNE
INDUSTRIEEL ERFGOED EN ONDERWIJS


Uitgangspunten .............. Programma-onderdelen


 

 

Uitgangspunten

Het pedagogisch en didactisch aanwenden van het industrieel en technisch erfgoed kan bij leerlingen van verschillende leeftijdsgroepen, achtergronden en kennisniveau, begrip bijbrengen van de invloed van technieken op de geschiedenis, en dus op het maatschappijgebeuren. Daarenboven doet het vragen stellen over oplossingen die op gegeven ogenblikken gekozen werden, en hun invloeden. Over de relatie tussen bepaalde technieken en natuur en milieu. Over de wijze waarop men in het verleden en vandaag omging of omgaat met grondstoffen en hulpmiddelen.

Op basis van materiële relicten kan men heel aanschouwelijk bepaalde processen duidelijk maken. Een stoommachine is een uitstekende illustratie van alle principes van de mechanica. Een windmolen en een watermolen verduidelijken het begrip van landschapsbiotoop. Een gesprek met een oude mijnwerker of textielarbeider vertelt meer dan dikke boeken over maatschappelijke verhoudingen, over de houding vroeger en nu tegenover 'werk'.

Industriële archeologie kan een brug slaan tussen techniek en exacte wetenschappen aan één kant, en de menswetenschappen aan de andere kant.

Onze term 'piekijzer' voor 'ruwijzer' is afkomstig van het Engelse 'pig iron', dat verwees naar de wijze waarop in de 18de en vroege 19de eeuw het ijzer uit de hoogoven geleid werd: in een brede centrale goot met kleine zijgootjes, een 'zeug met biggetjes'...

 

Een campagne 'Industrieel Erfgoed en Onderwijs' werd tijdens het najaar van 1998 gelanceerd en zal nog tijdens volgende jaren doorlopen. Bedoeling is de mogelijkheden van het industrieel erfgoed te vertalen naar het onderwijs toe, zowel

 De Campagne zal in de loop van volgende jaren verdergezet en uitgebreid worden.

Op deze webpagina's kunt U er steeds het laatste nieuws over vernemen.

 

De campagne Industrieel Erfgoed en Onderwijs maakt gebruik van de ervaringen die op dit vlak reeds in andere landen opgedaan werden: in Groot-Brittannië, Frankrijk en Spanje.
Het is de bedoeling om scholen, klassen, groepen leerlingen op een actieve wijze bij het onderwerp te betrekken.
Zij kunnen immers op een boeiende wijze projecten uitwerken:

Dit zijn allemaal voorbeelden van projecten die in andere landen door leerlingen in schoolverband gerealiseerd werden.

Ook in Vlaanderen waren in het verleden reeds klassen en scholen betrokken bij het onderzoeken, opmeten, analyseren, opkuisen, restaureren en openstellen van industrieel en technisch erfgoed. Het gebeurde her en der, uitzonderlijk, dat een school betrokken was bij het restaureren van een stoomkraan, een oud schip, een hydraulische pomp, of het maken van een houten trap en ramen voor een molen die gerestaureerd werd.

 

Wat valt/viel er vroeger reeds te beleven ?

De campagne startte op 24/25 oktober 1998 met een opendeurweekend (in West-Vlaanderen), en werd gevolgd door een reeks informatie-avonden die in alle provincies voor leerkrachten ingericht werden. Er komen nog bijscholingen en vormingsavonden, pedagogische brochures en documentatiemappen.
In 1998-99 en 1999-2000 organiseerde de VVIA een projectenwedstrijd voor het onderwijs.
Daarnaast is er binnen de VVIA een werkgroep actief die zich bezig houdt met opleiding, onderwijs, vorming, de pedagogie van het industrieel erfgoed.

Reeds genomen initiatieven :

 Deze pagina handelt over onderwijs, opleiding, vorming, pedagogie, lespraktijk en industrieel erfgoed / This page deals with education, training, the pedagogic use of the industrial heritage in schools / Une page sui présente l'aspect pédagogique et de formation du patrimoine industriel /
Aanbevolen voor leerkrachten, docenten, leerlingen, ouders, en iedereen die iets met onderwijs en opleiding te maken heeft.