VLAAMSE VERENIGING VOOR INDUSTRIELE ARCHEOLOGIE

Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie vzw
Vlaanderen - Brussel

cursusmodule
INLEIDING TOT DE INDUSTRIELE ARCHEOLOGIE - INDUSTRIEEL ERFGOED

laatste aanpassing / last update: 17.05.2014

Steun VVIA
WORD LID
Leden dan de VVIA krijgen niet alleen een fikse korting op het deelnemingsbedrag,
maar krijgen ook voorrang bij inschrijving (het aantal deelnemers is beperkt)

Lid worden heeft zo zijn voordelen....

 

Deze cursus wordt opnieuw georganiseerd vanaf januari 2015
in
de provincie OOST-VLAANDEREN
Belangstellenden kunnen nu reeds aanmelden !
Door de plotse doorbraak van de campagne "2015 Europees Jaar van het Industrieel en Technisch Erfgoed"
besliste VVIA om tijdens november en december alles op alles te zetten
om ook in Vlaanderen iets speciaals te maken van "2015".
De cursus zal daarom volledig in de loop van 2015 georganiseerd worden.
In november en december organiseren we
informatieavonden over "2015" in alle provincies


Cursusinhoud / Programma / Doelgroepen / Organisatie en lesgevers / Duur en lesdagen / Kostprijs / Inschrijven


De ontwikkelingen van nijverheid, techniek en wetenschap tijdens voorbije twee eeuwen liggen aan de basis van onze hedendaagse maatschappij
- hoe we ons gedragen, hoe we ons verplaatsen, hoe we nu werken, hoe we consumeren,...
De Industriële archeologie omvat de studie, het behoud en de valorisatie van het erfgoed van de industriële periode:
gebouwen, machines en uitrustingen,
de woningen en woonvoorzieningen van arbeiders en patroons, de transport- en communicatie-infrastructuur, de geïndustrialiseerde en gemechaniseerde landbouw.

Het industrieel erfgoed krijgt steeds meer belangstelling van publiek en overheid.
Elk jaar worden er industriële gebouwen in Vlaanderen wettelijk beschermd.

In tal van resoluties pleitte de Raad van Europa voor behoud en herbestemming van industrieel erfgoed.


 

Cursus

De cursus-module geeft een grondige inleiding in alle aspecten van de industriële archeologie en het industrieel erfgoed.
Hoe keken onze voorouders naar deze realisaties? Wat betekenen ze voor ons, en welke betekenis kunnen ze in de toekomst krijgen? Moeten wij oude industriële gebouwen en installaties behouden, net zoals de kloosters, kerken en kastelen uit middeleeuwen en renaissance? En als we ze behouden: welke (maatschappelijke) functie(s) kunnen wij er dan aan geven? Kan het industrieel erfgoed ontstaan geven aan een nieuwe vorm van cultuurtoerisme ?
De lezingen handelen ook over ambachtelijke musea, archieven en industrieel toerisme.
Wat doen wij met de wortels van onze (post?)industriële maatschappij? Erven wij met eerbied ?
Industriële archeologie is een mode-woord, dat te pas en te onpas gebruikt wordt. De term omvat véél meer dan enkel maar het klasseren van oude fabrieken. Wat ? En wat kunnen we ermee aanvangen?

Hoe pakken we het in onze regio aan? Waar en bij wie kunnen we terecht?

 


Programma:

 • Ontstaan en evolutie van de industriële maatschappij: mechanismen en determinerende factoren
 • Industriële Revolutie: wat ?
 • Het beeld van de nijverheid doorheen de eeuwen: Vlaanderen, Europa
 • Het industrieel erfgoed: definities en inhouden
 • Industriële archeologie: inhoud, bronnen, methoden
 • Industriële archeologie: wie is wie ?
 • Ontwikkeling van de industriële architectuur en infrastructuur, industriële bouwtechnieken
 • Typologie van industriële gebouwen
 • Basisprincipes voor inventarisatie en beschrijving van industrieel erfgoed
 • Behoud, bescherming, presentatie en herbestemming van industrieel erfgoed in Vlaanderen (o.m. wettelijke en administratieve regelgeving: monumentenzorg, musea, roerend erfgoed, archieven en documentalia)
 • Educatieve en pedagogische mogelijkheden van het industrieel erfgoed; industrieel erfgoed en toerisme
 • Behoud, bescherming, presentatie en herbestemming van het industrieel erfgoed in Vlaanderen en in het buitenland (o.m. voorbeelden uit Catalonië, Groot-Brittannië, USA)
 • Kenmerken van het industrieel erfgoed in Vlaanderen; industriële sites in Vlaanderen

 

 


Doelgroepen

Iedereen die belangstelling heeft voor geschiedenis, erfgoed en toerisme, o.m. leden van geshied- en heemkundige verenigingen, leden en medewerkers van gidsengroeperingen en toeristische diensten, gemeentelijke cultuurambtenaren, verantwoordelijken van musea, monumentenzorgers, architecten; studenten geschiedenis, kunstgeschiedenis, architectuur en technische wetenschappen; leerkrachten.

 


Organisatie en lesgevers

De module wordt georganiseerd door de Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie vzw, het platform voor studie en behoud van het industrieel en technisch erfgoed in Vlaanderen en Brussel
De docenten beschikken allen over een uitgebreide ervaring op het terrein, ofwel door hun professionele activiteiten, ofwel door eigen onderzoek. De coördinatie en leiding van de cursus berusten bij A. Linters, sedert meer dan 35 jaar betrokken bij de ontwikkeling van de industriële archeologie in Vlaanderen.

 

 


Duur, lesdagen

De module omvat vijf zaterdagen (telkens vanaf 10u tot omstreeks 18.00 u).
In 2015 komt de provincie Oost-Vlaanderen aan de beurt

 • start op zaterdag 17 januari in het MIAT in Gent
 • lesdagen: 17 januari, 31 januari, 14 februari, 7 maart, 28 maart
 • elke lesdag wordt afgesloten met een praktijkbezoek
 • Door de plotse doorbraak van de campagne "2015 Europees Jaar van het Industrieel en Technisch Erfgoed"
  besliste VVIA om tijdens november en december alles op alles te zetten
  om ook in Vlaanderen iets speciaals te maken van "2015".
  De cursus zal daarom volledig in de loop van 2015 georganiseerd worden.
  In november en december organiseren we
  informatieavonden over "2015" in alle provincies
 • >> belangstellenden kunnen ons nu reeds contacteren - wij houden hen dan wel op de hoogte

 


Kostprijs

De module kost 160 euro
Leden VVIA betalen slechts 130 euro
Dit bedrag omvat: de cursusdocumentatie, de koffiepauzen, deelname aan de plaatsbezoeken.
De regelmatige deelnemers ontvangen een attest van deelname aan de cursus.


 


Inschrijven

Zo spoedig mogelijk bij
de Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie vzw
>> contactgegevens vind je hier

+ door storting van het verschuldigde deelnemingsbedrag met vermelding Module Industriële Archeologie 2013-2014
te storten op de IBAN-BIC rekening van VVIA bij TRIODOS Bank:

 • IBAN : BE41 5230 4462 3210
  BIC : TRIOBEBB
  (
  Uw inschrijving wordt pas effectief na ontvangst van de betaling)


back to homepage VVIA / Flemish Association for Industrial Archaeology

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Industriële archeologie en industrieel erfgoed in Vlaanderen 

Een initiatief van de Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie.
Hier vindt U informatie over wat er te gebeuren staat inzake het industrieel en technisch erfgoed in Vlaanderen en Brussel.
Alles voor de cultuurtoerist, de erfgoedtoerist, de gïnteresseerde historicus, de monumentenzorger, de toeristische gids, ...
Kortom: iedereen die belangstelling heeft voor geschiedenis en erfgoed.
Ook informatie nuttig bij het voorbereiden van industrieel toerisme in
Noord-Frankrijk, Groot-Brittannië, Nederland, Duitsland
- en zelfs Catalonië waar VVIA sedert 1988 verbroederd is met de Catalaanse vereniging voor industriële archeologie