Flemish Association for Industrial Archaeology - THE Forum for the Industrial and Technical Heritage in Flanders - CLICK TO ENTER


Erfgoed van Industrie en Techniek - Vlaams-Nederlands Tijdschrift

Jaargang 2007, nr 4 + 2008, nr 1

Het eerste nummer van 2008 is een extra-dik themanummer gewijd aan de VLASVEZELBEREIDING

 

Dit speciaal nummer van Erfgoed is een uitloper een stage-samenwerking tussen de Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie, de opleiding ‘industrieel erfgoed' aan de Université d'Artois in Arras en twee Nederlandse vlasprojecten. Klein begonnen groeide deze samenwerking tot een extra-dik nummer (80 blz): de geschiedenis en het erfgoed van de vlasvezelbereiding bleken een bijzonder rijk en fascinerend, maar nog grotendeels onontgonnen thema.
Vlas (of Linum usitasisimum) is één van de belangrijkste vezelplanten die reeds vanaf de steentijd in cultuur gebracht werden. ‘Linum' betekent vlas, ‘usitasisimum' betekent ‘op veel manieren bruikbaar'. Vlas is het industriegewas met de hoogst toegevoegde waarde, waar naast de vezel ook de zaden (lijnzaad) en alle ‘afval' nuttige bestemmingen vonden.
Vlas is onlosmakelijk verbonden met de cultuur van de Lage Landen tussen Artesië en Friesland, en met ‘cultuur' als dusdanig.

In dit nummer volgende artikels:

 • Redactionele inleiding
 • Lucie MALUTA: Behoud en herwaardering van vlaserfgoed in Europa
  De geschiedenis en het erfgoed van het vlas zijn ongetwijfeld een thema met Europese dimensie. Vlas vormde ook een factor van samenwerking en uitwisseling tussen Europese regio's. Bij de studie van het vlaserfgoed is samenwerking en uitwisseling van informatie over de grenzen heen nodig, van Letland tot Portugal, van Ierland tot Rusland.
 • Adriaan LINTERS: De Vlasvallei
  West-Vlaanderen was tijdens vorige eeuwen de provincie bij uitstek voor de teelt en verwerking van allerhande industriële gewassen: vlas, hennep, oliehoudende zaden, tabak, hop, cichorei, kaardedistels. Omstreeks 1880 namen de industriële teelten zo'n 8 à 9% van de West-Vlaamse bodemoppervlakte in. Vooral vanaf de 19de eeuw zou de voorheen zowat overal in de Nederlanden verspreide vlasteelt zich in een aantal regio's concentreren, met op de eerste plaats de Leievallei stroomop- en stroomafwaarts Kortrijk. In veel publicaties wordt dit nog steeds toegeschreven aan de 'uitzonderlijke kwaliteit' van het Leiewater, maar tal van andere factoren speelden een veel belangrijker rol.
 • Gerrit HERREMA: Vlas in Friesland: een afgesloten tijdperk ?
  De mogelijke teelt van cultuurgewassen in een bepaalde streek is afhankelijk van een groot aantal factoren zoals grondsoort, klimaat, het voor handen hebben van (eenvoudige) gereedschappen of werktuigen om de gewassen te verbouwen en om van de veldgewasse, en vruchten voedingsmiddelen, kleding of bouwstoffen te maken. Eén van die eeuwenoude cultuurgewassen is vlas, de grondstof om linnen en lijnolie van te maken
 • Giel VAN HOOFF: Beeldverhaal: de handwever
  Een beeld van de laatste handwever in Liempde aan het 10/4 el brede handdamastgetouw in 1956
 • Adriaan LINTERS: De Geur van de Welstand. Vlas roten - tussen wetenschap, techniek en milieuhygiëne
  Binnen het totale proces van de vlasvezelbereiding neemt het roten, het 'losweken' van de vlasvezel van de stengel, steeds een belangrijke plaats in - omdat hier de basis gelegd wordt van de uiteindelijke kwaliteit van het vlaslint. 'Roten' is een verrottingsproces d.m.v. bacterieën, waarbij de vlasvezel die aan de buitenkant van de stengel zit loskomt van de houtachtige binnenstengel.
  Naast roten in stromend water werd ook geroot in stilstaand water van poelen en gegraven rootbekkens. Tenslotte is er het 'dauwroten' of 'veldroten' waarbij het vlas op het veld uitgespreid wordt en root onder invloed van regen en dauw. In de loop van het einde van de 19de en het begin van de 20ste eeuw zou het biochemische proces van het roten ontrafeld worden, en zouden pioniers nieuwe roottechnieken op punt stelen.
 • Luc SOENS: De vlaszwingelwindmolen 'Preetjes Molen'
  "Preetjes Molen" te Heule (nabij Kortrijk, België) is de laatste vlaszwingelwindmolen in Europa. De molen werd aan het einde van de tweede wereldoorlog, op 14 april 1944, wettelijk beschermd als monument. In 1990 werd de vzw 'Vrienden van Preetjes Molen' opgericht, die de molen in erfpacht nam en in 1992 - dus precies 15 jaar geleden - met de eerste instandhoudingswerken startte, gevolgd door een grondige restauratie in 1995-1996.
 • Interview met Bert Dewilde. Het Nationaal Vlasmuseum in Kortrijk
  Tijdens de prospectietochten ondernomen in Normandië en Nederland viel de grenzeloze bewondering op van de collega's aldaar voor het Kortrijkse vlasmuseum, een model dat ze maar al te graag willen evenaren. In Normandië, waar de meeste namen in de vlasnijverheid 'Vlaams' klinken, werd het museum gewoonweg 'le musée mère du lin', het moeder-museum van het vlas genoemd.
  Een boeiend en meeslepend gesprek met de toen 83-jarige oprichter en eerste conservator van het museum, over hoe het begon en hoe het groeide.
 • Frank WELGEMOED: "God gaf ons geen linnen, maar vlas om te spinnen".
  Websites en wat je soms over vlas op onvermoede plekken op het internet vindt
 • Ties STEEHOUWER: Het Nationaal Vlasserij- en Suikermuseum in Klundert, Nederland
  De gedachte om te komen tot de brede opzet van een vlasserij-suikermuseum is ontstaan in 1998. De 'Vereniging tot behoud van cultuurhistorische vlaswerktuigen' uit Noordhoek vroeg aandacht bij het college van Burgemeester en Wethouders voor het gegeven, dat het reeds bestaande vlasserijmuseum toen met sluiting bedreigd was. Op zijn huidige, nieuwe locatie bestaat het museum nu precies vijf jaar.
 • klik hier voor de kaft van het tijdschrift

Een recensie van het nummer vind je op een Kortrijkse webblog

 In het kader van de samenwerking tussen Vlaamse en Nederlandse organisaties voor industriële archeologie, werden het Vlaamse tijdschrift 'Industrieel Erfgoed' en het Nederlandse 'Erfgoed van Industrie en Techniek' vanaf begin 2000 samengesmolten tot één gemeenschappelijk Vlaams-Nederlands tijdschrift.
In Vlaanderen wordt het tijdschrift verdeeld via de Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie vzw en is het abonnement inbegrepen in de prijs van het VVIA-lidmaatschap

klik hier om je te abonneren  

 

 

(c) Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie
http://www.vvia.be 

Flemish Association for Industrial Archaeology. Association Flamande d'Archéologie Industrielle. Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie. Hier vindt U informatie over het industrieel erfgoed in Vlaanderen en Brussel.
industrial archaeology, industrial heritage, industrial, industrieel, heritage, erfgoed, Vlaanderen, Flanders, Vlaams, Flemish,