Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie - platform voor industrieel, technisch en wetenschappelijk erfgoed in Vlaanderen en Brussel

VLAAMSE VERENIGING
VOOR INDUSTRIELE ARCHEOLOGIE vzw

Hoe toetreden als lid ?


De Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie is een privaatrechtelijke vereniging, die afhangt van de lidgelden en vrije bijdragen van (thans zo'n 500) belangstellenden in Vlaanderen en Brussel.
VVIA is een onafhankelijke vereniging die zich, dank zij haar vrijwillige medewerkers, inzet voor het behoud van het industrieel erfgoed. Jaarlijks worden tientallen activiteiten georganiseerd, w.o. studiedagen, geleide bezoeken, uitstappen, een cursus 'inleiding tot de industriële archeologie',...
In het VVIA-lidgeld is in Vlaanderen het abonnement op het Vlaams-Nederlandse tijdschrift Erfgoed van Industrie en Techniek (nu volledig in kleur !) inbegrepen

De VVIA krijgt (ongelooflijk maar waar) géén overheidssteun of subsidie.
U kunt de VVIA steunen door toe te treden als lid-abonnee of als beschermend lid.

Ondanks alle prijsverhogingen en een verhoging van de kostprijs van het tijdschrift (in Nederland kost het abonnement nu 24,50 euro) blijft het bedrag van het VVIA-lidgeld in 2015 nog steeds ongewijzigd.
Onderstaande bedragen zijn echter minima - een vrije bijdrage is steeds welkom
Lid-abonnees betalen tot einde 2015 slechts

Buitenlandse leden betalen :

 

Alle lidgelden en steunbijdragen
te storten op de IBAN-BIC rekening bij TRIODOS Bank:

IBAN : BE41 5230 4462 3210
BIC : TRIOBEBB

 

JA - ik word lid van de VVIA - klik hier


back

back to homepage  VVIA / Flemish Association for Industrial Archaeology
choose your language