Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie

JA !

Ik word lid van de Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie 

verzend dit formulier

PAS op: Bij bepaalde browser-versies blijkt dit formulier niet te werken. 
Zend dan gewoon een e-mailtje met Uw gegevens aan
leden@vvia.be, en stort vervolgens het vereiste lidgeld op onze bankrekening

 

Ja !
Ik word lid van de Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie

Ik betaal vandaag op bankrekening van de VVIA

25 euro als lid-abonné
20 euro - ik ben student werkloos gepensioneerd
50 euro als bibliotheek, openbaar bestuur, instelling, bedrijf, firma
Ik betaal euro als beschermend lid (vul het bedrag in)

naam (*)

voornaam (*)

Straat, nr. (*)

postcode (*)

gemeente (* )

telefoon

fax

e-mail

geboortedatum

dd/mm/jjjj

beroep

belangstelling

(*) = verplicht in te vullen velden.
De door U verschafte gegevens worden opgenomen in het leden-bestand van de VVIA. Zij worden niet doorgegeven aan derden. Zij worden enkel aangewend in het kader van de werking van de VVIA

terug naar vorige pagina back to homepage  VVIA / Flemish Association for Industrial Archaeology