VLAAMSE VERENIGING VOOR INDUSTRIELE ARCHEOLOGIE

Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie vzw
Vlaanderen - Brussel

AKTIVITEITENKALENDER

 

laatste aanpassing / last update: 09-05-2015
wordt minstens maandelijks bijgewerkt
 

De Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie wordt niet gesubsidieerd, maar tracht op een volledig onafhankelijke wijze, dank zij de steun van haar leden en dank zij de inzet van tal van onbezoldigde vrijwilligers diensten te verlenen aan alle organisaties en individuen die zich inzetten voor het industrieel en technisch erfgoed. 

Deze activiteitenkalender is daar maar één voorbeeld van.
Hij biedt een overzicht van studiedagen en congressen, geleide bezoeken en uitstappen, reizen, tentoonstellingen, open deur-dagen, in Vlaanderen en omgevende regio's.

U kunt de aankondiging van Uw activiteiten zenden aan het secretariaat van de V.V.I.A.

 
Steun VVIA
WORD LID

 

wij werken nu aan een nieuwe website van VVIA, www.industrieelerfgoed.be.
Deze wordt actief op 6 juni
en zal dan een nieuw kalendersysteem omvatten
Daarom wordt deze kalender nu enkel nog rudimentair aangepast

Terug naar boven

VVIA-ACTIVITEITEN

2015

EUROPEES JAAR VAN HET INDUSTRIEEL EN TECHNISCH ERFGOED

naar algemene activiteitenlijst Vlaanderen

tot 31 mei

De tentoonstelling 'Beschermd industrieel erfgoed in Vlaanderen 1975-2015' staat opgesteld in het Jenevermuseum in Hasselt

6 juni

Vlaams-Nederlandse Ontmoetingsdag 2015 onder het thema "Industrieel Erfgoed Internationaal: (on)macht van verenigingen en vrijwilligers"

6 juni

lancering van de nieuwe website http://www.industrieelerfgoed.be

7 - 28 juni

De tentoonstelling 'Beschermd industrieel erfgoed in Vlaanderen 1975-2015' staat opgesteld in het Ecomuseum en Archief van de Boomse Baksteen

13 juni

VVIA afd Antwerpen organiseert een geleid bezoek aan de Bakkersmolen en zijn stoomcollectie in Wildert (Essen)

Steun VVIA
WORD LID

Terug naar boven

ACTIVITEITEN ANDERE ORGANISATIES IN VLAANDEREN

Aangesloten verenigingen kunnen gratis hun activiteiten in deze kalender laten opnemen. 
Graag ontvangen we de gegevens minstens 6 à 8 weken op voorhand

wij werken nu aan een nieuwe website van VVIA, www.industrieelerfgoed.be.
Deze wordt actief op 6 juni
en zal dan een nieuw kalendersysteem omvatten
Daarom wordt deze kalender nu enkel nog rudimentair aangepast

Terug naar boven

ACTIVITEITEN BUITEN VLAANDEREN: studiedagen, congressen, bezoeken, ...

wij werken nu aan een nieuwe website van VVIA, www.industrieelerfgoed.be.
Deze wordt actief op 6 juni
en zal dan een nieuw kalendersysteem omvatten
Daarom wordt deze kalender nu enkel nog rudimentair aangepast

voor internationale congressen, zie ook de kalender van E-FAITH, European Federation of Associations of Industrial and Technical Heritage

Steun VVIA
WORD LID

Terug naar boven

TENTOONSTELLINGEN IN VLAANDEREN

wij werken nu aan een nieuwe website van VVIA, www.industrieelerfgoed.be.
Deze wordt actief op 6 juni
en zal dan een nieuw kalendersysteem omvatten
Daarom wordt deze kalender nu enkel nog rudimentair aangepast

Steun VVIA
WORD LID

Terug naar boven

TENTOONSTELLINGEN BUITEN VLAANDEREN

wij werken nu aan een nieuwe website van VVIA, www.industrieelerfgoed.be.
Deze wordt actief op 6 juni
en zal dan een nieuw kalendersysteem omvatten
Daarom wordt deze kalender nu enkel nog rudimentair aangepast

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Industriële archeologie en industrieel erfgoed in Vlaanderen 

Een initiatief van de Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie.
Hier vindt U informatie over wat er te gebeuren staat inzake het industrieel en technisch erfgoed in Vlaanderen en Brussel.
Alles voor de cultuurtoerist, de erfgoedtoerist, de gïnteresseerde historicus, de monumentenzorger, de toeristische gids, ...
Kortom: iedereen die belangstelling heeft voor geschiedenis en erfgoed.
Ook informatie nuttig bij het voorbereiden van industrieel toerisme in
Noord-Frankrijk, Groot-Brittannië, Nederland, Duitsland
- en zelfs Catalonië waar VVIA sedert 1988 verbroederd is met de Catalaanse vereniging voor industriële archeologie