VLAAMSE VERENIGING VOOR INDUSTRIELE ARCHEOLOGIE

Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie vzw
Vlaanderen - Brussel

laatste aanpassing / last update: 05.11.2014


Europees Jaar van het
Industrieel en Technisch Erfgoed

 

PROGRAMMA VLAANDEREN

januari

februari

maart

april

mei

juni

  • 6 juni: Vlaams-Nederlandse Ontmoetingsdag 2015 onder het thema "Industrieel Erfgoed Internationaal: (on)macht van verenigingen en vrijwilligers" (in Antwerpen)

juli

augustus

september

  • 13 september: Open Monumentendag - de rode lijn in Europa is het industrieel erfgoed. In Vlaanderen komen het industrieel erfgoed en herbestemming van de gebouwen aan bod

oktober

november

december

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Industriële archeologie en industrieel erfgoed in Vlaanderen 

Een initiatief van de Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie.
Hier vindt U informatie over wat er te gebeuren staat inzake het industrieel en technisch erfgoed in Vlaanderen en Brussel.
Alles voor de cultuurtoerist, de erfgoedtoerist, de gïnteresseerde historicus, de monumentenzorger, de toeristische gids, ...
Kortom: iedereen die belangstelling heeft voor geschiedenis en erfgoed.
Ook informatie nuttig bij het voorbereiden van industrieel toerisme in
Noord-Frankrijk, Groot-Brittannië, Nederland, Duitsland
- en zelfs Catalonië waar VVIA sedert 1988 verbroederd is met de Catalaanse vereniging voor industriële archeologie