Flemish Association for Industrial Archaeology - THE Forum for the Industrial and Technical Heritage in Flanders - CLICK TO ENTER


Erfgoed van Industrie en Techniek - Vlaams-Nederlands Tijdschrift

Jaargang 2009, nr 4 + 2010, nr 1 (dubbel nummer) 

Dubbelnummer gewijd aan erfgoed van oorlog en vrede 

Het dubbelnummer bevat volgende bijdragen:

 • Editoriaal: Oorlog creëert erfgoed
  • (tekst beschikbar als pdf)
 • Adriaan LINTERS: Lieux de Mémoire en toerisme van oorlog en vrede
  • Frankrijk, Vlaanderen en met hen een groot deel van West-Europa maken zich klaar om tegen 2014-2018 de geschiedenis van moderne oorlogen en veldslagen te herinneren en cultuur-toeristisch te ontsluiten, we zegden bijna ‘te gaan vieren'. Er zijn jaren van oorlogs- en slagveldherinnering en -evenementen op komst: honderd jaar eerste wereldoorlog (2014-2018), tweehonderd jaar Waterloo (2015), vijfenzeventig jaar tweede wereldoorlog (2015-2020)...
   Omdat de moderne ‘industriële' en ‘technologische' oorlogen zo sterk verbonden zijn met de recente geschiedenis van nijverheid en techniek, en omdat het moderne toerisme daar steeds meer op inspeelt, in deze bijdrage een aantal beschouwingen en verwijzingen naar bronnen op internet en publicaties. Industrieel-archeologen moeten ook hier een mening over vormen.
   De voetnoten met aanklikbare links van de artikels
   zijn hier als pdf. te vinden
 • Maarten JANSEN: Afhankelijk van de geschiedschrijving. De veranderende omgang met bunkers als lieux de mémoire
  • De omgang met erfgoed is een uiting van onze relatie vanuit het heden tot de restanten van het verleden. Soms is die relatie neutraal, maar soms getuigt die van spanning. In sommige gevallen zijn de restanten van het verleden zelfs zo besmet door de daaraan klevende herinnering dat niet hun verschijningsvorm, maar het daaraan gekoppelde verhaal een centrale plaats inneemt bij hun conservering en waardering. Dat laatste is in hoge mate het geval bij een relatief nieuwe groep erfgoed: bunkers.
 • Adriaan LINTERS: Werken aan verdediging
  • Ooit werd gezegd dat de oorlog en de wijze van oorlog voeren de mens als genius toont, van de knots en vuistbijl tot de lasergeleide projectielen van de hedendaagse technologie. Oorlog, wetenschap en techniek gaan hand in hand. Ik herinner me jaren geleden een bezoek, samen met de Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie, aan het didactisch museum van de DOVO (de ‘Dienst Opruiming en Vernietiging van Ontploffingstuigen’ van het Belgisch Leger1) in Heverlee. We kregen er de technieken, foefjes en truuks te zien die in de loop der jaren uitgedacht werden om ontmijners het leven zuur te maken (en het liefst af te pakken) en ook hoe Duitsland op het einde van de Tweede Wereldoorlog bij gebrek aan metaal zich verplicht zag om bommen en landmijnen in beton te vervaardigen. Een fraai stuk geschiedenis van nijverheid en techniek aan de hand van geniale vernietigingstuigen.
   Het verhaal van de verwetenschappelijking en industrialisering van oorlogstechniek en verdediging, van Simon Stevin via de Maasforten, de bunkers van de eerste wereldoorlog en de Atlantikwall tot de bunkers van de Koude Oorlog...

   De voetnoten met aanklikbare links van de artikels
   zijn hier als pdf. te vinden
 • Robert GILS: Beton voor defensie. Het ontstaan van de bunker
  • Tijdens de Eerste Wereldoorlog ontstaat de betonnen bunker. Die bunker vervult, in tegenstelling met grotere versterkingen, slechts één enkele opdracht: schootsbunker of schuilbunker. Zo’n betonnen bunker is goed beschermd tegen het vuur van de infanteriewapens en de veldartillerie maar zijn een hele klus om die in de frontlijn te fabriceren. Hij is ook niet los te denken van een ganse verdedigingsinfrastructuur met loopgraven en draadversperringen.
   In het Interbellum zal de bunker aanleiding geven tot de zgn. bunkerstelling
 • René G.A. ROS: Verdedigingswerken van Amsterdam door de eeuwen heen
  • Van oudsher was de verdediging van de eigenzinnige handelsstad Amsterdam een noodzakelijkheid om praktische redenen: de bescherming van haar grondgebied, inwoners en handel. Als hoofdstad van het Koninkrijk der Nederlanden kwam daar een symbolische betekenis bij, ondanks het uitzonderlijke feit dat de koning(in) en regering niet in de hoofdstad zetelden maar in Den Haag.
   In dit artikel wordt getracht een zo helder mogelijk beeld te geven van de wijzen waarop Amsterdam is verdedigd, wat de samenhang tussen de verschillende linies is, welke tastbare herinneringen er nog zijn en hoe daar mee wordt omgegaan.
 • Robert GILS: De Antwerpse betonnen pantserforten
  • Tussen 1900 en 1914 werden er te Antwerpen 13 betonnen pantserforten gebouwd op de Buitenlinie van het Nationaal Reduit. Door de ontwikkeling van de militaire technologie waren dergelijk soort forten een noodzaak geworden. In 1914 hadden ze, militair gezien, reeds afgedaan.
 • Boekbesprekingen en actueel nieuwsIn het kader van de samenwerking tussen Vlaamse en Nederlandse organisaties voor industriële archeologie, werden het Vlaamse tijdschrift 'Industrieel Erfgoed' en het Nederlandse 'Erfgoed van Industrie en Techniek' vanaf begin 2000 samengesmolten tot één gemeenschappelijk Vlaams-Nederlands tijdschrift.
In Vlaanderen wordt het tijdschrift verdeeld via de Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie vzw en is het abonnement inbegrepen in de prijs van het VVIA-lidmaatschap

klik hier om je te abonneren  

 

 

(c) Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie
http://www.vvia.be 

Flemish Association for Industrial Archaeology. Association Flamande d'Archéologie Industrielle. Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie. Hier vindt U informatie over het industrieel erfgoed in Vlaanderen en Brussel.
industrial archaeology, industrial heritage, industrial, industrieel, heritage, erfgoed, Vlaanderen, Flanders, Vlaams, Flemish,