Flemish Association for Industrial Archaeology - THE Forum for the Industrial and Technical Heritage in Flanders - CLICK TO ENTER


Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie vzw
Vlaanderen - Brussel

Om te lezen: de elektronische nieuwsbrief van VVIA20.08.2002

Onze website; een kwarteeuw VVIA; bachelorcursus Industrieel, Wetenschappelijk en Technisch Erfgoed in Frankrijk; United Nations Year for Cultural Heritage; hoe een industriële site laten beschermen ? Cokesfabriek Zeebrugge: unieke site bedreigd ?

13.10.2002

Bevat: Vlaamse Wetenschapsweek 19-27 oktober: openstellingen industriële sites; cursusmodule Inleiding tot de Industriële Archeologie; Industrieel Erfgoed centraal op het Salon International du Patrimoine Culturel (Parijs); Ford subsidies voor behoud cultureel en natuurlijk erfgoed; archief Henry van de Velde; douaneloods en station van Essen; bedrijven, bedrijfsleiders en hun erfgoed: studiedag; houtbewerkingsmachines Guillet; stoommachine draait opnieuw

23.10.2002

Bevat: Vlaamse Wetenschapsweek; het Salon International du Patrimoine Culturel (in Parijs, 7-10 oktober 2002); website erfgoed van de Ecole Polytechnique

09.12.2002

Bevat: de VVIA-werking; beleidsbrieven cultuur en monumentenzorg neergelegd in Vlaams Parlement; Westoria in problemen, en gered ?; de Vinkemolen; Campagne voor een 'Europees Jaar van het Industrieel en Technisch Erfgoed'; Cruquius-gemaal; Nederland: Sluis 19 in Maastricht gerestaureerd

05.01.2003

o.m. de eerste statistieken van de VVIA-website; nieuwe vzw-wetgeving; brownfields; foto's van de Limburgse mijnen online; 't Steynen Hof in Dworp; Grammenebrug in deinze in het nieuw; succes voor de 'Cité de la Mer' in Cherbourg (Frankrijk); Nederlands spoorwegmuseum; Naderlands luchtvaartmuseum verhuist; roerende monumenten in Noord-Holland; ...

11.04.2003

bevat o.m. Monumentenzorg Beringen bestaat 15 jaar; Nationale molen- en gemalendag in Nederland; de mijnen van Decazeville (Frankrijk); Musea en varend erfgoed in Cornwall; erfgoed van de Nederlandse steenkoolmijnen; La route du fer, France-Belgique-Luxembourg; ...

HIAAT...

door een computerfalen speelden wij het archief van de elektronische nieuwsbrieven van de tweede helft 2003, en de jaren 2004 en 2005 kwijt.
Mocht je ze nog bewaard hebben, stuur ze dan even aan
ons contactadres.
Met hééééél véééél dank...Tot begin 2006 was de elektronische nieuwsbrief een eenvoudig verschijnsel, vooral bestemd om allerhande activiteiten aan te kondigen. Maar vanaf dat jaar groeide hij uit tot een volwaardige elektronische publicatie die gebruik maakte van de mogelijkheden van het internet - o.m. via een ruim inbouwen van elektronische verbindingen naar websites ("links"). Het aantal artikels nam toe, hun inhoud werd steeds waardevoller.

In dit elektronisch archief worden de aankondigingen van activiteiten, en ook de rubriek 'zoekertjes' (veelal na enkele maanden volledig voorbijgestreefd) niet meer weergegegeven.

De verbindingen naar andere websites waren alle geldig op het ogenblik van het versturen van de elektronische nieuwsbrieven - maar internet is vluchtig. Wat er enkele jaren geleden op stond is vandaag vaak niet meer te vinden.
Graag krijgen we correcties voor niet meer werkende verbindingen.

In 2007 kwam er naast de elektronische nieuwsbrief ook VVIA e-flash aangewend om op korte termijn berichten (bv. aankondigingen) of actiepunten rond te zenden. Omdat de inhoud van deze "e-Flash" te zeer aan de actualiteit gebonden was en te 'aankondigend' worden deze nummers hier niet aan het elektronisch archief toegevoegd.

In de zomer van 2008 werd het aankondigen van activiteiten van de elektronische nieuwsbrief losgemaakt, en kreeg de VVIA-website een kalender die permanent bijgewerkt wordt en permanent beschikbaar is


2006, nr. 1

met o.m. bijdragen over Halle recycleert de stenen van zijn oud station; muterij De Wolf-Cosijns in Aalst; molenzorg in Oost-Vlaanderen; de tabaksfabriek in Menen;zinkfabriek van Rotem gaat de vlakte; suiker, gist, spiritus; bewoners herstellen charme mijnwerkershuisje in Genk; renovatie van de kolenwasserij van Binche gestart; de zeepziederij De Ster in Etten-Leur (NL), ss Rotterdam; Nuclear Future in Groot Brittannië...

2006, nr. 2

met o.m. bijdragen over brownfields; Week van de Smaak; een pluim voor ‘Erfgoed Eisden' en zijn mijnwerkerswoning; Monumentenstrijd - monumenten: een strijd; een toekomst voor de oude elektriciteitscentrale van Zwevegem; ook breimuseum komt in nieuw museumcomplex Sint-Niklaas; Grondvesten van watermolen in Hamme zijn niet uit veertiende eeuw maar zijn negentiende eeuws... ; kolenwasserij Binche dan toch geen archiefbewaarplaats; Delhaize site in Brussel; Petitie voor witloofmuseum; de Varend Monument Lening in Nederland; historische reddingsboot bezoekt Zuiderzeemuseum ; baksteen en restauratiemarkt; pompgemalen; het Philips-paviljoen van Expo 58; samenwerking Vlaanderen-Catalunya; de schouwen van de elektrische centrale van Sant Adrià de Besós (Catalonië); British Enginerium in Hove gesloten en geveild: ...

2006, nr. 3

Uit de inhoud: Kartonnen dozen: de VVIA-bibliotheek; Erfgoed van Industrie en Techniek; UNESCO: industrieel erfgoed toegevoegd aan lijst Werelderfgoed; Vlaamse Regering en Brownfields; woonproject in brouwerij De Gouden Boom in Brugge - wie is wie achter het project; Papierfabriek van Neerdorp in Huizinge bedreigd; Brouwerij Louwaege in Kortemark gaat tegen de vlakte; Borgloon koopt stroopstokerij; Mariekerkse visrokerijen; De Nationale Molengids 2006 in Nederland; BOEi tekent erfpachtovereenkomst in Maastricht met ENCI (Nederland); Xemeneies (fabrieksscoorstenen) in Catalonië; Geevor Tin Mine (Cornwall); teksten Australische workshop "Working Lives" online beschikbaar; Erf-goed.be en archeonet.be; Tegels uit de Poterie Flamande 1890-1940 in Torhout

2006, nr. 4

Uit de inhoud: Cursus "Inleiding tot de Industriële Archeologie"; Vlaamse monumentenprijs 2006; Monumentenstrijd; Vlaams budget voor restauraties stijgt met de helft; E-FAITH weekend in Beringen: een succes; Wrakken; De Wolf-Cosyns blijft mee Aalsters stadsgezicht bepalen; betonnen vliegtuighangars van GRimbergen worden beschermd; sterke uitbreiding beschermingslijst in Barcelona en oprichting van een Centrum voor Industriële Cultuur; beluikenrenovatie in Tourcoing; Publicaties: 'Geschiedenis van de brouwerij De Leeuw in Aartrijke' en 'Nature et espaces industriels'; NMBS Beeldbank op het web

2007, nr. 1

Uitdagingen op komst voor de VVIA; brownfields; fusietraject erfgoedsteunpunten; restauratie van een serre in Hoegaarden; de brokstukken van een station in Halle; Gerardsmolen te Wippelgem; bodemonderzoek haarsnijderijen Lokeren; de kolenwasserij Binche dan toch archiefbewaarplaats ??? ; bier en brouwerijen in Catalonië; defiscalisatie van oude machines in Frankrijk ?; steenkool in Noord-Oost Wales; Jaar van de molens in Nederland; Hollandia-textielfabriek in Veenendaal (NL); Publicaties over historische vaartuigen en spoorwegen in België; 40.000 Belgische historische postkaarten online; de website 'Pannenstraat' ; toerisme en spoorpatrimonium.
Waarom industriële archeologie zo interessant is ...

2007, nr. 2

Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed; fusietraject VCV - Vlaams Centrum voor Volkscultuur; nieuwe directeur voor Culturele Biografie Vlaanderen; Vlaams Parlement: parlementaire vraag over het thematisch-typologisch beschermingsbeleid; fietsroute over vlas; afgraving en grondwaterzuivering Carcoke Zeebrugge; stoomstroopfabriek Borgloon wint eerste monumentenstrijd; restauratie Luchtvaarthal van de Eeuwfeestpaleizen in het vooruitzicht; beschermde houtzagerij in Vorst-Laakdal dreigt in te storten; goederenstation Antwerpen DS bedreigd; 26.360 euro voor VCM ???; de Catalaanse 'Premis Bonaplata' ; haalbaarheidsstudie voor een nieuw maritiem museum in Ierland; Brabants Industrieel Erfgoed (NL); oral History; Fachkatalog Technikgeschichte online; Westvlaamse Beeldbanken

2007, nr. 3

Belforten van de Arbeid, over fabrieksschouwen; stadsvernieuwingsprojecten; Vlaams archiefbeheer; Archiefbank Vlaanderen; Monumentenstrijd wordt geïnstitutionaliseerd; Iedereen Wit of Groen; aanwinsten Provinciaal Archief West-Vlaanderen; Volksmuseum Deurne verwerft belangrijke bedrijfsarchieven; maalvaardige molens; Zwankendamme toonde zijn erfgoed; watertoren Zelzate gered; stoomtrein Eeklo-Maldegem: de jaren 1830 terug ???; Mijnerfgoedcel ontsluit erfgoed Limburgse mijngemeenten; Cultuur 2007; Erfgoed en het Estatut in Catalonië; Calais: stad van de kant; De Kantfabriek in Horst aan de Maas (NL); dakpanfabrieken; Informatiebrochure Cultureel Erfgoed; Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis te Brugge; Plaatsnamenregister bij de reeks Bouwen door de Eeuwen Heen in Vlaanderen; The Future of Maritime and Inland Waterways Collections; De eerste steen boven in het Cruquius-gemaal

2008, nr. 1

VVIA wint proces voor Raad van State; nieuw Erfgoeddecreet; het Vlaams-Nederlands tijdschrift Erfgoed van Industrie en Techniek; golfen tussen steenkool; ledenwervingscampagne van de vzw Vrienden van Preetjes Molen; station Lanaken; Nieuwe voorzitter in het Nationaal Jenevermuseum Hasselt; bericht uit Vilnius; de schouwen van de Companyia Fabril de Carbons Elèctrics in Castellgalí (Catalonië); ideeën gevraagd voor een fabrieksgebouw in Nijmegen (NL); restauratie steenfabriek Randwijk komt in zicht (NL); publicatie over fabrieksschoorstenen; La Route du patrimoine industriel (Wallonië); website Het Verlaten Spoor

2008, nr. 2

Uitvoeringsbesluiten Erfgoeddecreet; Stopzetting website erfgoedverenigingen.be; Op stap met erfgoed; Eerste brownfieldconvenanten zullen in het najaar worden afgesloten; Ieper: veemarkt gesloopt
CATALONIË: in 2009 bezoek aan Catalonië gepland; website 'Passat Industrial'
FRANKRIJK
: Bedreiging van de bruggen van Bordeaux;
GROOT-BRITTANNIË: Save Bletchley Park
NEDERLAND: Schiecentrale herontwikkeld tot mediacampus; Wagenwerkplaats Amersfoort; Tilburg: Audax Textielmuseum
ZWITSERLAND: Rhätische Bahn in Graubünden: UNESCO-werelderfgoed  
PUBLICATIES: Fabrieksschoorstenen; IJzeren golfplaten; De dolle biertocht van Sint-Henricus en zijn Arabier(en);Natuur en Stedenschoon
UIT DE PERS
: Amerikaans museum laat Concorde verrotten
WEBSITES: Oudste bedrijven ter wereld; NASA archief online; Charles Babbage en de Difference Engine; Computergeschiedenis en -erfgoed - surfend op zoek...

2008, nr. 3

- binnenkort : abonneer je als je het laatste nummer wil ontvangen

om VVIA te contacteren : klik hier

 

(c) Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie
http://www.vvia.be 

Flemish Association for Industrial Archaeology. Association Flamande d'Archéologie Industrielle. Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie. Hier vindt U informatie over het industrieel erfgoed in Vlaanderen en Brussel.
industrial archaeology, industrial heritage, industrial, industrieel, heritage, erfgoed, Vlaanderen, Flanders, Vlaams, Flemish,