VLAAMSE VERENIGING VOOR INDUSTRIELE ARCHEOLOGIE

Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie vzw
Vlaanderen - Brussel

nieuwsbericht

28.01.2014 :

afschaffing van de molendraaipremie in de provincie Antwerpen

Verzet door Molenzorg Vlaanderen vzw

Na West- en Oost-Vlaanderen konden ook de wind-, water- en rosmolens in de provincie Antwerpen vanaf 1998 genieten van een molendraaipremie (goedgekeurd door de Antwerpse provincieraad op 4 september 1997). Op 23 september 2010 keurde de provincieraad nog een aanpassing goed, met zelfs een uitbreiding naar mechanisch aangedreven molens. Geen vuiltje aan de lucht dus, zo dachten we althans. Volgens de inleidende motivatie was men zich ten volle bewust van het grote nut van deze (relatief lage) premie: door het draaien aan te moedigen, stimuleert men meteen ook het molenbehoud.

Molens kunnen zich echter vlug 180 graden omkeren, en zo ook het provinciebestuur van Antwerpen. Die besliste plots op 28 november 2013, zonder voorafgaand overleg met het molenveld, om de draaipremie voor molens af te schaffen met ingang van 1 januari 2014! Dit werd gekaderd in een algemene aanpassing van de subsidiereglementen van het departement Cultuur. Bijgevolg kan geen aanvraag meer ingediend worden voor het bekomen van een draaipremie. De 20.000 euro “besparing” zal helaas leiden tot een veelvoud aan onderhoudskosten bij stilstand van de molen. Als compensatie wil men een vorm van ondersteuning onderzoeken voor koepelorganisaties die instaan voor molenerfzorg in de provincie Antwerpen.

Als koepelorganisatie Molenzorg Vlaanderen vzw (www.molenechos.org) betreuren we ten zeerste de afschaffing van de molendraaipremie in de provincie Antwerpen. Deze premie is, zowel in grootte als in bedoeling, totaal niet te vergelijking met die van de zonnepanelen! De draaipremie gold vooral als een kleine vergoeding en een morele steun voor de vrijwilligers die onbezoldigd op zaterdag en zondag de molens laten draaien. Dit tot groot genot van de talrijke bezoekers (heel vaak families met kinderen) en tot de uitvoering van permanent klein onderhoud. Met de afschaffing gaat het provinciebestuur van Antwerpen totaal voorbij aan haar doelstellingen die ze zelf amper enkele jaren geleden omtrent draaiende molens nog zo mooi als volgt formuleerde:

“Deskundigen benadrukken het grote belang van de regelmatige werking van wind-, water- en rosmolens. Stilstaande molens zonder regelmatige werking dreigen op vrij korte tijd te vervallen, zodat dure restauraties nodig zijn. Bij regelmatige werking kunnen tekortkomingen en fouten aan de molen tijdig vastgesteld worden door de molenaar. Op die manier kunnen herstellingskosten meestal tot een minimum worden beperkt. Toekennen van een draaipremie op basis van het aantal jaarlijkse asomwentelingen via de installatie en controle van een toerenteller is dus een zeer probaat middel om de maalvaardigheid van de molens te verhogen en tegelijk de herstellingskosten te drukken”.

 

Vanuit onze voltallige Raad van Bestuur te Hoogstraten,
Lieven DENEWET - 28.01.2014
voorzitter van de Vlaamse koepelvereniging
Molenzorg Vlaanderen vzw (
www.molenechos.org)
contact en reacties:
denewet.molens@telenet.be

> terug naar de inhoudspagina
>
terug naar overzicht nieuwsberichten en persmededelingen

Steun VVIA
WORD LID

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Industriële archeologie en industrieel erfgoed in Vlaanderen 

Een initiatief van de Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie.
Hier vindt U informatie over wat er te gebeuren staat inzake het industrieel en technisch erfgoed in Vlaanderen en Brussel.
Alles voor de cultuurtoerist, de erfgoedtoerist, de gïnteresseerde historicus, de monumentenzorger, de toeristische gids, ...
Kortom: iedereen die belangstelling heeft voor geschiedenis en erfgoed.
Ook informatie nuttig bij het voorbereiden van industrieel toerisme in
Noord-Frankrijk, Groot-Brittannië, Nederland, Duitsland
- en zelfs Catalonië waar VVIA sedert 1988 verbroederd is met de Catalaanse vereniging voor industriële archeologie