Flemish Association for Industrial Archaeology - THE Forum for the Industrial and Technical Heritage in Flanders - CLICK TO ENTER


Erfgoed van Industrie en Techniek - Vlaams-Nederlands Tijdschrift

Jaargang 2013, nr 3  

Dit nummer bevat volgende bijdragen:

 • François ANTOINE: 'Beschadigd België'. De individuele dossiers oorlogsschade bij prvate goederen als gevolg van de Tweede Wereldoorlog.
  • Wie geïnteresseerd is in industrieel erfgoed vindt in het Rijksarchief in Brussel uiteenlopende archieven en dossiers die dat onderwerp goed documenteren. Een bijzonder rijke reeks in dit kader vinden we in de neerslag van de bedrijfsschade door oorlogsgeweld. In tegenstelling tot het archief 'oorlogsschade 1914-1918' dat in de jaren 1980 verloren ging, zijn de individuele dossiers uit de Tweede Wereldoorlog relatief goed bewaard.
   Deze dossiers bevatten naast talloze administratieve documenten ook een indrukwekkende reeks onuitgegeven foto's, kaarten, plannen.
 • Rafael GARCIA: Drie elektriciteitscentrales voor de wederopbouw van Nederland: Amer, hemweg en Zeeland
  • Geen wederopbouw en industrialisatie zonder elektriciteit. Het naoorlogsere Nederland had na herstel van de oorlogsschade grote behoefte aan een verdere uitbouw van zijn elektriciteitsvoorziening. Verspreid over het land richtten de verschillende productiemaatschappijen nieuwe centrales op. Van de drie in dit artikel beschreven centrales is geen enkele nog in originele staat aanwezig, hoewel ze nog geen zestig jaar oud zijn. Wel zijn van enkele nog wat gebouwen bewaard. Samen vormen ze een levend bewijs van de typische levenscyclus van industriële gebouwen, waarbij dergelijke bij uitstek technisch-utilitaire gebouwen spoedig verouderen en vervolgens verdwijnen.
 • Maaike D'HONT & Katelijn QUARTIER: De familistère Godin: een bijzonder wooncomplex in Laken.
  • Aan de Werkhuizenkaai te Laken, ter hoogte van de Van Praetbrug, bevindt zich de Godin-site. Deze locatie met een zeer rijke geschiedenis moet in de toekomst grotendeels plaats maken voor een shoppingcentrum. Eén van de gebouwen is een 'familistère' die Godin hier aan zijn bedrijf toevoegde, in navolging van het gelijkaardige project dat hij in het Franse Guise realiseerde voor de huisvesting van zijn arbeiders. De familistère van laken is gelukkig beschermd. Het is de belangrijkste getuige in België van de hervormende utopieën die de arbeidersgeschiedenis van de 19de eeuw hebben gekenmerkt. Vraag is: welke bestemming kan er aan gegeven worden. Een masterproef stelt voor om het sociuale karakter te behouden en het om te vormen tot een wooncentrum voor expats.
 • Guido VANDERHULST: De Godin-site in Laken: bedreigd waardevol erfgoed.
  • In dit artikel wordt verder ingegaan op de historische achtergronden en op de bedreiging van de Godin-site. Ondanks heel veel protest werd in de zomer van 2013 gestart met de afbraak van de fabriekshallen van Godin...
 • Mijke van den BERG: Mijnbouwcollecties in Nederland beter ontsloten
  • De druk op museale collecties, ook op technische en industriële, neemt toe. Vanwege de crisis wordt er fors bezuinigd in de culturele erfgoedsector. Naast de financiële druk ligt vooral de tijdsdruk om specifieke kennis over collecties vast te leggen, als een last op de schouders van industriële erfgoedinstellingen. Een verschijnsel dat ook erg actueel is voor de Nederlandse mijnbouw. Het is bijna veertig jaar geleden dat de laatste Nederlandse mijn sloot. Het aantal levende personen dat in een mijn gewerkt heeft wordt steeds kleiner. Met het verdwijnen van de mensen verdwijnt ook de kennis.
   De urgentie om de kennis over specifieke voorwerpen uit de mijnbouwsector vast te leggen, was aanleiding om het project MVMT (Mijnverleden, mijn toekomst) te initiëren. De algemene doelstelling ervan is de kennis over het mijnverleden in de regio te vergroten en het publiek met deze kennis het heden beter te laten begrijpen.
 • Museumbespreking: het Philipsmuseum
 • BoekbesprekingenIn het kader van de samenwerking tussen Vlaamse en Nederlandse organisaties voor industriële archeologie, werden het Vlaamse tijdschrift 'Industrieel Erfgoed' en het Nederlandse 'Erfgoed van Industrie en Techniek' vanaf begin 2000 samengesmolten tot één gemeenschappelijk Vlaams-Nederlands tijdschrift.
In Vlaanderen wordt het tijdschrift verdeeld via de Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie vzw en is het abonnement inbegrepen in de prijs van het VVIA-lidmaatschap

klik hier om je te abonneren  

 

 

(c) Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie
http://www.vvia.be 

Flemish Association for Industrial Archaeology. Association Flamande d'Archéologie Industrielle. Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie. Hier vindt U informatie over het industrieel erfgoed in Vlaanderen en Brussel.
industrial archaeology, industrial heritage, industrial, industrieel, heritage, erfgoed, Vlaanderen, Flanders, Vlaams, Flemish,