Flemish Association for Industrial Archaeology - THE Forum for the Industrial and Technical Heritage in Flanders - CLICK TO ENTER


Erfgoed van Industrie en Techniek - Vlaams-Nederlands Tijdschrift

Jaargang 2001, nr 4

Het laatste nummer van 2001 bevat de belangrijkste referaten van de jaarlijkse Vlaams-Nederlandse Ontmoetingsdag voor Industriële Archeologie, die in dat jaar plaatsvonden in de voormalige zuivelfabriek van het Noordnederlandse Kolderveen.
Het thema van deze ontmoeting was tweevoudig: herbestemming van klein industrieel erfgoed, en de rol van vrijwilligers.

  • J.A. VAN DALEN: Industrieel Erfgoed. Leren van elkaar en van de buren
  • O. LEIGH WOOD: SAVE Britain's Heritage (een 'long standing activist' van het Britse SAVE houdt aan de hand van voorbeelden een krachtig betoog over de aanpak van hergebruik en behoud, en van de rol van de burger daarbij. Zijn eenvoudige maar doeltreffende boodschap luidt 'dream up solutions')
  • M. DE JONG: Europa Nostra Awards (Op 30 maart 2001 reikte ZKH Prins Hendrik van Denemarken een Europa Nostra medaille uit voor de restauratie van het station in Groningen. De pan-europese erfgoedvereniging 'Europa Nostra' bekroonde reeds tal van restauraties en herbestemmingen van industrieel erfgoed. Een overzicht)
  • J. NIEWEG: Vrijwilligers in het mobiele erfgoed (Een originele en kritische beschouwing over de rol en mogelijkheden van vrijwilligers, van de directeur - en één van de machinisten - van de Museumstoomtram Hoorn-Medemblik)
  • A. VAN BERGEN: Titanenwerk in Kolderveen. Nieuwe dynamiek in een oude melkfabriek (Goede ideeën ontstaan niet bij toverslag. Zelden ook zijn ze het resultaat van denkwerk van één man of vrouw. Goede ideeën rijpen langzaam. Vaak zijn ze het werk van vele mensen die - door te praten, te fantaseren en luchtkastelen te bouwen - elkaar op nieuwe gedachten brengen. Op bijna onnavolgbare wijze ontstaat in dit creatieve proces het goede idee)
  • A. VELSINK: Reanimeren in Overijssel (De provincie Overijssel poogt industrieel erfgoed een nieuw leven te geven, en de auteur toont aan dat dit een belangrijke taak kan zijn voor een provincie en wat een provincie kan doen)
  • Michael MENDE: Wasserspeicher für Warenströme. Denkmale des Güterverkehrs im Einzugsgebiet der Weser (De Duitse hoogleraar M. Mende voert ons mee langs het veelal onbekende, maar relatief dichtbijgelegen industrieel erfgoed aan de Weser, waar bijzonder verrassende overblijfselen uitnodigen voor meer dan één excursie)
  • Stefaan HEYSE: Herbestemming van kleine industriële panden. Beschouwingen bij de praktijk in Vlaanderen (De meeste aandacht van architecten en architectuurpublicaties gaat naar herbestemming van grote en indrukwekkende gebouwen - maar tal van eigenaars en initiatiefnemers gingen gaven op een verrassend creatieve manier nieuw leven aan kleine industriepanden: brouwerijen, cichoreiasten, een lompenzaak, een melkerij, een haringrokerij, vlasschuren, maalderijtjes, een watertoren,...)
  • Th. J. VAN DER WEEL: Restauratie van een Amsterdamse Tram (Deze restauratie werd in het afgelopen jaar uitgevoerd en is thans in het stadium van afronding gekomen)In het kader van de samenwerking tussen Vlaamse en Nederlandse organisaties voor industriële archeologie, werden het Vlaamse tijdschrift 'Industrieel Erfgoed' en het Nederlandse 'Erfgoed van Industrie en Techniek' vanaf begin 2000 samengesmolten tot één gemeenschappelijk Vlaams-Nederlands tijdschrift.
In Vlaanderen wordt het tijdschrift verdeeld via de Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie vzw en is het abonnement inbegrepen in de prijs van het VVIA-lidmaatschap

klik hier om je te abonneren  

 

 

(c) Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie
http://www.vvia.be 

Flemish Association for Industrial Archaeology. Association Flamande d'Archéologie Industrielle. Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie. Hier vindt U informatie over het industrieel erfgoed in Vlaanderen en Brussel.
industrial archaeology, industrial heritage, industrial, industrieel, heritage, erfgoed, Vlaanderen, Flanders, Vlaams, Flemish,