VLAAMSE VERENIGING VOOR INDUSTRIELE ARCHEOLOGIE

 

Wordt laatste Congoboot binnenkort verschroot ?

 

De behandeling van het dossier in het Vlaams Parlement

 bijgewerkt:
22.03.2013

 

 

 

16 januari: discussie in Vlaams Parlement / (voorlopig) goed nieuws :
16.01.2012, 12:56

Boeiende vergadering vanmorgen in de Commissie Leefmilieu, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed van het Vlaams Parlement. Met goeie inhoudelijke tussenkomsten van verschillende parlementairen die echt bekommerd waren om het lot van de Charlesville - én van het maritiem erfgoed in het algemeen.

Minister Bourgeois antwoordde gedegen en to the point. Het is inderdaad in een tijdperk van bezuinigingen niet evident om een blanco cheque uit te schrijven en iedereen heeft schrik van de kosten (naar Vlaanderen slepen, asbest verwijderen, herstellen - én uitbaten en onderhoud). Dit is iets dat de mogelijkheid van één partner te boven gaat, er zal nog veel overleg nodig zijn.
Uit de informatie van de minister en de e-mails die hij voorlas blijkt dat er voorbije dagen intensief overleg geweest is tussen zijn diensten en de diensten en overheid in Mecklenburg-Vorpommern, via de Vlaamse zaakgelastigde bij de ambassade in Berlijn. Eigenlijk heeft - zoals een volksvertegenwoordiger het opmerkte - de Vlaamse Regering de overheden in Mecklenburg-Vorpommern er op gewezen dat er iets mis liep met het wettelijk beschermde schip.
De e-mail die vanuit het Denkmalamt van Mecklenburg-Vorpommern aan Minister Bourgeois gestuurd werd is daarover duidelijk, zij waren niet op de hoogte van wat er in Rostock gebeurde: "... Von die Aktivitäten des Vereins bzgl. eines Verkauf/ Verschrottung haben wir erst durch die Presse und die Anfrage aus Belgien erfahren..."
De laatste mail van Denkmalpflege Mecklenburg-Vorpommern was niet mis te verstaan en hun ontsteltenis bleek er duidelijk uit: Rostock had nooit vergunning gevraagd.
Het verslepen en verschoten van het schip is derhalve (voorlopig) VERBODEN door de diensten van de deelstaat (lees hier verder uit de mail)

Ere wie ere toekomt - we mogen het ook eens zeggen als de Vlaamse Overheid iets goed doet ;-)
Het volledige verslag van de commissievergadering staat nu online bij het Vlaams Parlement, en met toestemming van het Vlaams Parlement mochten wij ook de hele video van het debat online plaatsen (zie hieronder).

Het is echter nog maar het begin van het verhaal. Het echte werk zal nu pas beginnen, en het zal zeker geen kwaad kunnen om zowel Rostock als Mecklenburg-Vorpommern voordurend onder druk te zetten om niet terug te komen op de nu genomen beslissing.

Wij verzamelen nu zo veel mogelijk teksten en zetten die dan ook op deze webpagina.
Met dank aan iedereen die ons voorbije weken tips gaf, collegae niet alleen uit Vlaanderen en Wallonië, maar ook uit Duitsland, Groot-Brittannië en zelfs via een omweg uit de USA. We onderhouden dat netwerk, en geven hen de raad om ook hun invloed - over de grenzen heen - in Rostock en Mecklenburg-Vorpommern te laten spelen

 

17.11.2013, 13:39
Met toestemming van het Vlaams Parlement kunnen we hier de volledige video tonen van het debat in de commissie van het Vlaams Parlement, op 16.01.2013.
En dank aan de VVIA-leden met een computertechnische knobbel ...


17.01.2013, 15:03 :
Het voorlopige verslag is beschikbaar, intussen vervangen door het definitieve verslag van de Commissie dat U hier rustig nalezen. Kijk vooral vanaf p. 11: "Fest steht weiterhin, dass bei jetzigem Kenntnisstand einer Verschrottung des Schiffes durch die Landesdenkmalpflege nicht zugestimmt wird.” en wat verder "De Vlaamse Vertegenwoordiger in Duitsland, de heer Walter Moens, heeft op 15 januari 2013 van het ‘Amt für Kultur und Denkmalpflege’ in Rostock contact gehad met stadsconservator Uta Jahnke. Zij zei dus – en dat wordt nu dus ook bevestigd in de mail – dat de vraag die ingediend werd om de Georg Büchner van de lijst te laten schrappen, ongeldig is"...

Steun VVIA
WORD LID


Tussenkomsten en besprekingen in het Vlaams Parlement
We keken even op de website van het Vlaams Parlement, en vonden enkele tussenkomsten in 2010 en 2011.
Al de gestelde vragen en de antwoorden van Minister Bourgeois kun je vinden via de link hierbij.
Juridisch waren de antwoorden van de minister in 2010 en 2011 juist, maar de Vlaamse overheid nam geen initiatieven of trad niet als facilitator op om het schip te redden. Ook de watererfgoedverenigingen sprongen toen niet op deze vragen met opvolging of concrete initiatieven - of hebben we het mis ?

Op dit ogenblik werden er minstens vier nieuwe parlementaire vragen ingediend. Op 9 januari vond er ook een eerste discussie plaats in de Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed van het Vlaams Parlement. Ook de informatie over en het voorlopig verslag van deze commissiebespreking kunt U via bovenstaande doorklikverbinding vinden. 
Op woensdag 16 januari, om 10u., vond een publiek debat plaats in deze commissie. Met toestemming van het Vlaams Parlement
kunnen we hier de volledige video tonen van dit debat.

  

 

 

 

 

 

 

 

 g voor Industriële Archeologie. Hier vindt U informatie over het industrieel erfgoed in Vlaanderen en Brussel.
industrial archaeology, industrial heritage, industrial, industrieel, heritage, erfgoed, Vlaanderen, Flanders, Vlaams, Flemish,