To VVIA - The Flemish Association for Industrial Archaeology LINKS To E-FAITH - European Federation of Associations of Industrial and Technical Heritage

Uw snelweg naar interessante websites over industrieel en technisch erfgoed

Your speedway to interesting websites on industrial and technical heritage


The links list maintained and constructed for
E-FAITH - The European Federation of Industrial and Technical Heritage
by
VVIA - Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie


WE ARE ACTUALLY REBUILDING THE LINKS PAGES

SORRY -

DON'T LINK TO THIS PAGE !!!!!!!


Als je interessante websites kent die hier thuis horen: signaleer ze ons per email of via ons secretariaatsadres

If you know of interesting websites not yet mentioned in this list, please let us know by email, or send a letter or fax to our secretariat address

Send us the links you want to be included

Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie vzw
P.O. Box 30 - Gent XII, B-9000 Gent-12 (Flanders-Belgium)
fax (+32)56.253373


English

Deze lijst van links is slechts voorlopig. Wij willen deze gegevens nog uitbreiden met de websites van - in hoofdzaak Europese - organisaties, musea, instellingen. Het ligt ook in onze bedoeling om deze lijst later in diverse taalversies (Nederlands en Engels op de eerste plaats, nadien eveneens Frans en Duits) beschikbaar te houden, zodat onze buitenlandse collegae ook optimaal van ons onderzoek gebruik kunnen maken.

In deze lijst beperken wij ons tot de sector industrieel en technisch erfgoed. Er worden géén algemene organisaties voor cultuurbehoud opgenomen. Voor deze verwijzen wij naar het Europees Erfgoed Forum: http://eur-heritage.com

Door het groot aantal nieuwe webadressen die ons gesignaleerd werden, konden wij deze lijst met links nog niet aanpassen. Wij moeten, door de massa aan gegevens, deze lijst in verschillende verbonden bestanden opdelen. Wij hopen dit tegen midden september klaar te krijgen.

Wij danken intussen iedereen die ons aanvullende URLs signaleerde. Aanvullingen zijn nog steeds welkom !

 

 

Wij zoeken nog vrijwilligers om ons bij het vertaalwerk te helpen. Zend ons eventueel vertalingen (of taalkundige correcties) per e-mail.

 

A. Linters, samensteller
01.01.2000 

back to homepage  VVIA / Flemish Association for Industrial Archaeology 

 

 

 


This is only a provisional list of links. We want to complete this information with websites of (in the first place European) associations, museums, institutions. We also will try to edit this list in different language versions: at least in Dutch and in English, later also French and Dutch. By doing so we hope to provide our foreign colleagues with an important tool for research and contacts.

In this list we do set bounds to the sector of the industrial and technical heritage. We do not mention associations or intiatives taking care of the larger field of cultural heritage conservation. This information can be found at the new website of the European Heritage Forum: http://eur-heritage.com

We are still looking for volunteers to help us with translating. If you would like to help us: send the translations of the entries to our e-mail address.

 

Due to the great number of additions we weren't able to update the links list this time. This is now planned for mid September. Thnaks to everyone who already mailed us the URLs of interesting websites !!!

A.Linters - editor
01.01.2000

back to homepage  VVIA / Flemish Association for Industrial Archaeology  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 © - copyright : VVIA - A. Linters, 2000