Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie


PROJECTENWEDSTRIJD

ONDERWIJS EN

INDUSTRIEEL EN TECHNISCH ERFGOED


WAT ? PROJECTEN BEKROOND


In het kader van de campagne 'industrieel erfgoed en onderwijs' lanceerde de VVIA tijdens de
schooljaren 1998-99 en 1999-2000 een wedstrijd,
waarbij door jongeren gerealiseerde projecten gehonoreerd werden. Deze projecten konden uitgewerkt worden in school- of klasverband, op eigen initiatief van de leerlingen, of op initiatief van een leerkracht. De projecten konden zowel in schools verband, als in naschoolse activiteiten gerealiseerd zijn.
Het betrof projecten die op één of andere wijze bijdragen tot de kennis, het behoud of de ontsluiting van industrieel erfgoed in Vlaanderen en Brussel.

Er werd vooral gekeken naar:

 

Volgende projecten kwamen in aanmerking:

 

Een lijst van de winnaars vindt U hier

Deze wedstrijd wordt voorlopig niet meer ingericht.
Er wordt wel naar een andere formule gezocht, eventueel een thematische benadering.
Meer nieuws volgt in de herfst van 2002.

 


Voor meer informatie kan men zich wenden tot de

Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie vzw
Postbus 30 Gent XII
9000 Gent-12
tel. 056/253373
fax 056/255173
of via e-mail