STRUCTUUR en ORGANISATIE


Op zaterdag 9 december 2000 werden de nieuwe VVIA statuten unaniem goedgekeurd.
Hierdoor wordt de vereniging een platform dat berust op drie peilers:

U vindt hieronder

under construction - deze nieuwe structuren worden in de loop van 2001-02 ingevuldunder construction - deze nieuwe structuren worden in de loop van 2001-02 ingevuldunder construction - deze nieuwe structuren worden in de loop van 2001-02 ingevuldunder construction - deze nieuwe structuren worden in de loop van 2001-02 ingevuldunder construction - deze nieuwe structuren worden in de loop van 2001-02 ingevuldunder construction - deze nieuwe structuren worden in de loop van 2001-02 ingevuldunder construction - deze nieuwe structuren worden in de loop van 2001-02 ingevuldunder construction - deze nieuwe structuren worden in de loop van 2001-02 ingevuldunder construction - deze nieuwe structuren worden in de loop van 2001-02 ingevuldunder construction - deze nieuwe structuren worden in de loop van 2001-02 ingevuldunder construction - deze nieuwe structuren worden in de loop van 2001-02 ingevuld

 


terug naar vorige pagina back to homepage VVIA / Flemish Association for Industrial Archaeology