Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie / Flemish Association for Industrial Archaeology
EFFECTIEVE LEDEN
VAN DE VVIA
samenwerken om het industrieel erfgoed te redden - working together to save the industrial heritage


 

 

 

 

 

Bij de Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie kunnen alle privaatrechtelijke verenigingen en organisaties als effectieve leden aansluiten.

Op 9 december 2000 werden de nieuwe statuten van de VVIA goedgekeurd.
Als gevolg daarvan dienen al de voordien aangesloten organisaties hun aansluiting te bevestigen, en zullen een reeks nieuwe organisaties als effectief lid aanvaard worden.
Naarmate de organisaties hun aansluiting bevestigen zullen zij via onze website voorgesteld worden, en zult U hieronder een lijst vinden met alle contactgegevens.

Verenigingen kunnen hier via electronische weg de aanvraagformulieren tot toetreding aanvragen.back to homepage  VVIA / Flemish Association for Industrial Archaeology
choose your language