Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie / Flemish Association for Industrial Archaeology
AANGESLOTEN LEDEN
VAN DE VVIA
samenwerken om het industrieel erfgoed te redden - working together to save the industrial heritage

 

 

 

 

 

Overheidsdiensten, instellingen en organisaties van publiekrechtelijke aard, musea en instellingen die onder rechtstreeks beheer van een publieke rechtspersoon vallen, kunnen vanaf nu als aangesloten leden van de Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie aanvaard worden.

Naarmate deze instellingen tot de VVIA toetreden, zullen zij via onze website voorgesteld worden, en zult U hieronder een lijst vinden met alle contactgegevens.

Verenigingen kunnen hier via electronische weg de aanvraagformulieren tot toetreding aanvragen.back to homepage  VVIA / Flemish Association for Industrial Archaeology
choose your language