BEDREIGDE GEBOUWEN EN SITES

THREATENED BUILDINGS AND SITES
Bedrohte Gebäude und Stätten der Industriekultur


Nederlandse uitleg......explanation in English ......Deutscher Text
lijst bedreigde sites / list of threatened sites / Liste der bedrohten Stätten


De hiernavolgende gebouwen en sites zijn bedreigd - en zijn het behouden waard.

U kunt ons helpen, door - in de stijl van Amnesty International een brief te schrijven aan degenen die hun behoud kunnen realiseren :

U kunt ook helpen aandringen via monumentenzorg-organisaties waar U lid van is, en U kunt deze informatie helpen verspreiden in binnen- en buitenlandse tijdschriften.

Met UW hulp kunnen we (hopelijk) het tij keren.

 

>> Naar de lijst met bedreigde sites


The buildings and sites mentioned below are threatened by demolition - although they can be considered of historic value. They are certainly worth preserving - and in some cases proposals have been launched for adaptive re-use.

YOU can help us to save them !

By writing a letter to those in position do decide upon the preservation - the Amnesty International style ... but this solidarity works !

Write a letter to

Of course the support of international organisations, the association where you belong to, friends and colleagues is welcomed. You can always help us by publishing the appeals in your newsletter, by spreading the information.

With your help we (maybe) can save these important buildings and sites

 

>> To the list of sites


Die folgenden Gebäude und Stätten der Industriekultur sind bedroht obwohl sie von historischer Bedeutung sind.

Sie können uns helfen, sie zu retten, indem Sie im Stil von Amnesty International einen Brief an die Verantwortlichen schreiben, nämlich:

Sie können natürlich auch Ihre eigene Vereinigung veranlassen, durch Pressearbeit tätig zu werden.

Mit Ihrer Hilfe können wir diese industriehistorischen Stätten der Nachwelt erhalten.

>> Zur Liste der bedrohten Stätten


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lijst van bedreigde gebouwen en sites
Deze lijst wordt regelmatig bijgewerkt

List of endangered buildings and sites
This list is updated regularly

Liste der bedrohten Gebäude und Stätten der Industriekultur
Diese Liste wird regelmässig auf den letzten Stand gebracht

 

 

 

 

 

 

 

26.09.2003

 

 

back to homepage  VVIA / Flemish Association for Industrial Archaeology