Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie

13 december 2008
Eerste internationale workshop over herbestemming van industriële gebouwen
(Brussel)

 In 1985 organiseerde de VVIA reeds een studiedag en een tentoonstelling over herbestemming van industriële gebouwen.
Omdat Vlaanderen op dit vlak nog steeds (en zelfs meer en meer) achterloopt bij de omringende regio's, besliste de VVIA om het thema terug aan te zwengelen via een aantal studiedagen en bezoeken. De eerste van deze reeks (in 2009 volgen er nog twee) vond op 13 december 2008 plaats in Brussel, en werd mee georganiseerd door de Vakgroep Architectonische ingenieurswetenschappen van de Vrije Universiteit Brussel, en met de steun van het FWO - Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek.
Er namen een 40-tal belangstellenden uit Vlaanderen en Nederland deel.

De nadruk van de studiedag lag op de wijae van aanpak en organisatie van herbestemmingsprojecten, en ook op de maatschappelijke context van deze. Dat kwam sterk naar voor in de inleidende lezingen van

  • Kate DICKSON (Heritage Works Buildings Preservation Trust Limited, Manchester): Finding new uses for redundant industrial buildings, and working with the community to deliver local aspirations
  • Arno BOON (BOEi, Nederland): De ervaringen en de aanpak van de "Nationale Maatschappij tot Behoud, Ontwikkeling en Exploitatie van Industrieel Erfgoed"

Nadien volgde de voorstelling van een drietal projecten, nl. de Herbestemming havenloodsen Monte Video te Antwerpen (B) door Wouter Callebout, de problematiek en aanpak van de De Spoorzone in Tilburg (NL) door Dirk van Alphen, en een ideeënstudie (niet gerealiseerd) voor de Steenkoolmijn van Winterslag (B) door Koen Deprez

De teksten van deze, en van de nog geplande studiedagen zullen later verschijnen in het Vlaams-Nederlands tijdschrift Erfgoed van Industrie en Techniek.foto's An Devroe


Na de studiedag konden we afdalen in de oude ijskelders die V.U.B. onder zijn terrein ontdekte. Vermoedelijk zijn het de grootste dergelijke bouwwerken in Europa, een indrukwekkende catacombe - goed bewaard en nu bij uitzonderlijke gelegenheden toegankelijk voor kleine groepen.


foto's An Devroe 

 

 

 

 

 

 

 

 g voor Industriële Archeologie. Hier vindt U informatie over het industrieel erfgoed in Vlaanderen en Brussel.
industrial archaeology, industrial heritage, industrial, industrieel, heritage, erfgoed, Vlaanderen, Flanders, Vlaams, Flemish,