VLAAMSE VERENIGING VOOR INDUSTRIELE ARCHEOLOGIE

Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie vzw
Vlaanderen - Brussel

nieuwsbericht

19.01.2014 :

 Historisch sluizenstelsel van Geraardsbergen bedreigd !

Dit is één, zo niet het oudste sluizenstelsel van Vlaanderen.

Daarvan zegt de inventaris van het bouwkundig erfgoed :
"Tussen de Molenstraat en de Sasweg bevindt zich een uniek sluis- en stuwenstelsel van de kanalisatie van de Dender. In het midden van de rivier, tussen twee eilandjes, opmerkelijke overdekte balkenstuw onder bakstenen gebouwtje op zandstenen basis, afgedekt met tentdak (leien). De stroomafwaartse gevel is nog origineel, doch stroomopwaarts werd hij recent vernieuwd met storende machinesteen. Binnenin, mechanisme voor ophalen der balken, uit de tweede helft van de 18de eeuw (circa 1760?). Tussen eilandje en linkeroever: handbediende scheepssluis uit midden 19de eeuw, met bakstenen sluiswanden, afgedekt met natuursteen; houten sluisdeuren (stroomafwaarts vernieuwd 22 november 1969). Op eilandje bakstenen sluiswachtershuisje."

Een wettelijke bescherming als monument kwam er opmerkelijk genoeg nooit, ondanks de enormle hostorische waarde van het complex. Wel is het sluis- en stuwenstelsel onder ref. R 8515 opgenomen in de vastgestelde inventaris van het Bouwkundig Erfgoed, laatste versie (Besluit van de administrateur-generaal van 28 november 2013 houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst; Belgisch staatsblad: 04/12/2013)

Nu is dit uniek staaltje waterbouwkundig erfgoed bedreigd, zo lezen we in de krant 'Het Nieuwsblad' van 19 januari Oorzaak is een debat tussen de Geraardsbergse burgemeester en Minister Crevits over de overstromingsproblematiek, en "Tussen de debatten door verzekerde de minister wel dat de stuw in Geraardsbergen nog dit jaar wordt vervangen. In elk geval geen overbodige luxe want het complex werd meer dan één eeuw geleden aangelegd."

Dus aandringen bij Minister Crevits om rekening te houden met de historische waarde van het sluizenstelsel, en bij minister Bourgeois op bescherming.

-> Minister Crevits bereik je via: Graaf de Ferrarisgebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 1, 1000 Brussel, kabinet.crevits@vlaanderen.be
-> Minister Bourgeois bereik je via: Arenbergstraat 7, 1000 Brussel, tel. 02/5526900 ,
kabinet.bourgeois@vlaanderen.be

> terug naar de inhoudspagina
>
terug naar overzicht nieuwsberichten en persmededelingen

Steun VVIA
WORD LID

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Industriële archeologie en industrieel erfgoed in Vlaanderen 

Een initiatief van de Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie.
Hier vindt U informatie over wat er te gebeuren staat inzake het industrieel en technisch erfgoed in Vlaanderen en Brussel.
Alles voor de cultuurtoerist, de erfgoedtoerist, de gïnteresseerde historicus, de monumentenzorger, de toeristische gids, ...
Kortom: iedereen die belangstelling heeft voor geschiedenis en erfgoed.
Ook informatie nuttig bij het voorbereiden van industrieel toerisme in
Noord-Frankrijk, Groot-Brittannië, Nederland, Duitsland
- en zelfs Catalonië waar VVIA sedert 1988 verbroederd is met de Catalaanse vereniging voor industriële archeologie